Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Verifikation af høreapparatmålinger

Om uddannelsen

Deltageren kan anvende objektive målemetoder og verificere høreapparattilpasning og at tilpasse frekvensrespons og kompression.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 47395

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V