Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
26-01-2022

Virksomhedsforlagt undervisning er udbredt og forebygger praksischok

Samtlige danske social- og sundhedsskoler anvender på forskellig vis virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2 for social- og sundhedsassistenter og for social- og sundhedshjælpere. Det viser en analyse, som SEVU har lavet for FEVU.

På baggrund af analysen anbefaler FEVU virksomhedsforlagt undervisning, fordi det forbereder eleverne på oplæringen og giver dem et solidt referencegrundlag for arbejdet i praksis.

Virksomhedsforlagt undervisning er, når en del af skoleundervisningen foregår i en virksomhed. Det kaldes også mere uformelt for snuseoplæring. Formålet med virksomhedsforlagt undervisning er typisk at give eleverne en første fornemmelse for faget, og analysen viser, at skolerne oplever, at den virksomhedsforlagte undervisning er væsentlig for elevernes afklaring af uddannelsesvalg. En sideeffekt af virksomhedsforlagt undervisning er, at samarbejdet mellem skole og praksis styrkes.

En uddannelseschef, som er blevet interviewet til analysen, fortæller:

“Eleverne bliver afklarede ift. deres drøm og ønske om uddannelse. Eleverne får billeder på det arbejdsområde, de ønsker at tage uddannelse indenfor. Vi har nogle få elever, der bliver afklarede ift. at det ikke er det område, de ønsker at være en del af i fremtiden. De bliver tilbudt en anden uddannelse; f.eks. pædagogisk assistent eller den anden social- og sundhedsuddannelse eller de udmeldes fra skolen på et afklaret grundlag. Her hos os arbejder skole og praksis tæt sammen omkring opgaven, hvilket gavner eleverne. Og praksis bruger den virksomhedsforlagte undervisning til rekruttering og laver aftaler med elever, de kan se som deres kommende kollegaer.”

De 14 skoler har forskellige måder at planlægge og afvikle den virksomhedsforlagte undervisning på, når de sammen med arbejdspladser planlægger og gennemfører forløbene for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Nogle anvender korte forløb på 1-3 dage, andre lange forløb på 5-15 dage, og igen andre anvender split-forløb fordelt på f.eks. to forløb af 3 dages varighed. Størstedelen af skolerne har placeret det virksomhedsforlagte undervisningsforløb lige før halvdelen af grundforløb 2 er gennemført.

FEVU anbefaler skolerne fortsat at arbejde systematisk med virksomhedsforlagt undervisning på GF2. Da erfaringerne er meget positive i forhold til at give eleverne billeder på arbejdslivet i praksis, anbefaler FEVU også yderligere at understøtte virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 1.

FEVU har kondenseret viden fra analysen og præsenteret det som dette inspirationsmateriale for skoler og andre interesserede.

Forløbstypen fordelt på antal skoler

Forløbstypen fordelt på antal skoler. Kilde: Telefoniske interview med 14 social- og sundhedsskoler, juni – august 2021
Fakta om analysen

Analysens formål er at skabe grundlag for en vurdering af virksomhedsforlagt undervisnings potentiale for at styrke rekruttering og sikre en højere overgangsfrekvens samt afdække forudsætninger for vellykket virksomhedsforlagt undervisning. Rapporten afdækker omfang og erfaringer med virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelserne. Den afdækker forskellige modeller for virksomhedsforlagt undervisning samt fordele og ulemper ved disse.