Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 22038
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Voksenhandicap og demens

Gennem uddannelsesforløbet opnår du viden om symptomer for demens hos mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, samt kan reflektere over og handle på deres betydning for borgerens hverdagsliv. Du lærer at dokumentere og iagttage ændring i borgers funktionsniveau samt håndtere betydning heraf for borgerens hverdagsliv, med fokus på at borgeren kan leve et værdigt liv og et liv med ret til selvbestemmelse.

Hent uddannelsesmaterialer