Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik

Om uddannelsen

Deltageren har fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, herunder sundhedspædagogik, empowerment og borgerens ressourcer. Deltageren kan observere og handle på de mest basale sundheds-, pleje- og omsorgsmæssige opgaver og behov hos målgruppen.

Varighed: 10 dage

Uddannelsens nummer: 48295

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V