Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Webinar om vejled.nu

Fællesudvalget for Erhvervsrettede velfærdsuddannelser (FEVU) og eVidencenter har udviklet en gratis digital vejledningsplatform www.vejled.nu til at understøtte oplæringsvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Vejled.nu er en digital vejledningsplatform til at understøtte dialogen i oplæringsvejledningen mellem elev og vejleder, som skaber nye muligheder for vejledning og feedback.

SEVU og eVidencenter afholder et webinar om www.vejled.nu den 30. august kl. 11.15 - 12 for beslutningstagere/chefer i kommuner og regioner, uddannelseskonsulenter eller koordinatorer. Formålet med webinaret er, at informere om mulighederne i vejled.nu som baggrund for en lokal beslutning, om I ønsker at anvende vejled.nu i oplæringsvejledningen i jeres kommune/Region.

Webinaret vil være efterfulgt af et webinar den 13. september kl. 13-14 for fremtidige brugere af vejled.nu. Målgruppen for dette webinar er oplæringsvejledere for social- og sundhedselever og pædagogisk assistentelever, og formålet er at introducere fremtidige brugere til anvendelse af platformen www.vejled.nu

Tilmelding til webinar den 30. august 2022 for beslutningstagere

Tilmelding til webinar den 13. september 2022 for brugere