Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

Censor på ernæringsassistentuddannelsen

Information for censorer

 

Censorvejledning gældende fra 1. august 2023

Censorvejledning (pdf)

De øvrige nedenstående dokumenter er stadig gældende.

Censorvejledning gældende for perioden 1. august 2022 til og med 31. juli 2023

Censorvejledning (pdf)

De øvrige nedenstående dokumenter er stadig gældende.

Svendeprøver efter nyt svendeprøvekoncept (efter 1. august 2020)

Information om censors rolle samt censorhonorering findes i udvalgets Censorvejledning (pdf)

Skema til censorafregning (pdf) - Gældende for BEK med uddannelsesstart efter 1. august 2020 (nyt svendeprøvekoncept med råvarekurve)

Krav til censorer fremgår af eksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Svendeprøver efter tidligere svendeprøvekoncept (før 1. august 2020)

Kontakt det faglige udvalg på fue@sevu.dk for at få tilsendt det relevante honorarskema og censorvejledning.

Kontakt

For godkendelse af læresteder og spørgsmål om uddannelsesbeviser
3817 8298