Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen

fue final top til www helt final

Censor på ernæringsassistentuddannelsen

Information for censorer

Censorvejledning gældende efter 1. august 2022

Censorvejledning (pdf)

De øvrige nedenstående dokumenter er stadig gældende.

Svendeprøver efter nyt svendeprøvekoncept (efter 1. august 2020)

Information om censors rolle samt censorhonorering findes i udvalgets Censorvejledning (pdf)

Skema til censorafregning (pdf) - Gældende for BEK med uddannelsesstart efter 1. august 2020 (nyt svendeprøvekoncept med råvarekurve)

Krav til censorer fremgår af eksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Svendeprøver efter tidligere svendeprøvekoncept (før 1. august 2020)

Information om censors rolle samt censorhonorering findes i udvalgets Censorvejledning (pdf)

Skema til censorafregning (pdf) - Gældende for BEK med uddannelsesstart senest 31. juli 2020

Krav til censorer fremgår af eksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Kontakt

Jette Sonny Nielsen
For godkendelse af læresteder og spørgsmål om uddannelsesbeviser
3817 8298