Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

Ernæringsassistent

Gør en forskel med mad

Her finder du svar på alle de spørgsmål, som vi bliver stillet om uddannelsen til ernæringsassistent

Som ernæringsassistent mestrer du køkkenhåndværket og kan tilberede, tilsmage og anrette den gode hverdagsmad til borgere i alle aldersgrupper i institutions- og produktionskøkkener. Vil du vide mere om uddannelsen og jobområdet så klik på ”Vil du være ernæringsassistent” 

Se erklæringer om oplæring, uddannelsesordning og uddannelsesbekendtgørelse på denne side.

Erstatningsbevis

Har du mistet dit oprindelige uddannelsesbevis, er det muligt at få udstedt et erstatningsbevis. Du skal udfylde denne skabelon og sende den til sevu@sevu.dk 

Spørgsmål og svar

Elevtyper

Spørgsmål: Hvad er EUV?
Svar: 
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er rettet mod elever på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor man opnår merit for tidligere erhvervet relevant erhvervserfaring og uddannelse. Det betyder, at det er det, man har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Spørgsmål: Hvad er ny mesterlære?
Svar: 
Ny mesterlære adskiller sig fra den ordinære uddannelsesaftale ved, at grundforløbet erstattes af praktisk oplæring på lærepladsen i typisk 1 år. Herefter gennemfører du et hovedforløb ligesom de elever, der tager den ordinære vej.

Denne uddannelsesaftale er tiltænkt unge, som er mere praktisk orienterede, og som gerne vil være længst muligt på lærepladsen.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
 

Merit

Spørgsmål: Er det muligt at få merit for dele af uddannelsen?
Svar: 
I henhold til Erhvervsuddannelseslovens § 59 kan FUE træffe afgørelser om afkortning af uddannelsen, hvis særlige forhold taler for det. FUE kan alene træffe afgørelser vedrørende oplæringsdelen af uddannelsen. Særlige forhold kunne være, at eleven tidligere har taget bageruddannelsen, eller for eksempel har erhvervserfaring fra arbejde i et storkøkken.

En elev der søger merit for dele af skoleuddannelsen skal henvende sig til en erhvervsskole, der udbyder ernæringsassistentuddannelsen. De vil på baggrund af skolepapirer med mere træffe en afgørelse om merit.

Hvis eleven er 25 år eller derover, gælder der særlige retningslinjer for merit. Se mere om merit for elever over 25 på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Løn, arbejdstid, oplæring af elev og refusion

Spørgsmål: Kan jeg få voksenelevløn?
Svar: 
Elever over 25 år, som har haft mindst et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, skal have voksenløn, hvis de ansættes inden for Danske Regioner eller KL jævnfør overenskomsten.

Hvis eleven bliver ansat på statens område, skal eleven blot være fyldt 25 år for at få voksenløn jævnfør overenskomsten.

For elever over 25 år, som ansættes på det private arbejdsmarked, kan arbejdsgiveren selv vælge, hvilken af de 3 hovedoverenskomster (Danske Regioner, KL eller Staten) eleven ansættes på.


Spørgsmål: Hvad er arbejdstiden?
Svar: 
Som elev arbejder du 37 timer om ugen - typisk 7½ time pr. dag. For eksempel fra kl. 6-7 om morgenen til kl. 14-15 om eftermiddagen.

Arbejdstiden kan være forskellig, afhængig af det enkelte køkken. Nogle elever har også aftenvagter og møder derfor senere ind. På nogle arbejdspladser er der også weekendvagter.

Spørgsmål: Må en elev arbejde alene på oplæringsstedet?
Svar: 
En elev må aldrig arbejde alene under den faglige oplæring i køkkenet. Det vil sige, at eleven i forbindelse med oplæring i nye emner arbejder sammen med eller under opsyn af en faguddannet i køkkenet. Eleven må godt arbejde alene med allerede indarbejdede rutineopgaver, men der skal altid være en faguddannet eller en midlertidig stedfortræder i køkkenet samtidig med arbejdets udførelse.

Spørgsmål: Hvad er VEU-godtgørelse og befordringstilskud?
Svar: 
VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, medarbejderen har til transport mellem bopæl og uddannelsessted.

Læs mere på AUBs hjemmeside

Betaling for bøger

Spørgsmål: Hvem betaler bøgerne på uddannelsen?
Svar: 
De fleste skoler ønsker, at eleverne anvender de nyeste lærebøger. Bøger betales af eleven selv. Dog er der nogle lærepladser, som betaler bøgerne. Bøgerne kan købes med rabat hos Kost og Ernæringsforbundet.

Uddannelsesaftalen

Spørgsmål: Kan prøvetiden forlænges?
Svar: 
Prøvetiden er 3 måneder og kan som udgangspunkt ikke forlænges. Dog kan prøvetiden forlænges, hvis eleven har været fraværende på grund af sygdom eller lignende i mere end 1 måned af prøvetiden.

I dette tilfælde forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden.

Spørgsmål: Kan uddannelsesaftalen opsiges?
Svar: 
I henhold til Erhvervsuddannelsesloven § 60, kan uddannelsesaftalen ikke opsiges af aftalens parter - med mindre begge parter er enige heri.

De første 3 måneder er dog prøvetid, hvori begge parter kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

Læs mere om uenigheder og tvister

Svendeprøven

Spørgsmål: Hvornår skal eleven til svendeprøve?
Svar:
Ernæringsassistentuddannelsen afsluttes med en svendeprøve, der afholdes af skolen i sidste skoleperiode.

Den afsluttende prøve finder sted inden aftaleperiodens ophør, og tidligst tre måneder før aftaleperiodens ophør. På ernæringsassistentuddannelsen er der fleksibel uddannelsestid (2 år og 5 måneder - 2 år og 7 måneder) for at imødegå tilrettelæggelse af svendeprøven i henhold til 3 måneders reglen.

Læs mere om svendeprøven

Svendeprøvegebyr

Svendeprøvegebyret for ernæringsassistentuddannelsen er:

  • Kr. 1.500 for offentlige oplæringssteder
  • Kr. 2.000 for private oplæringssteder
Mistet uddannelsesbevis

Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis mit uddannelsesbevis er blevet væk?
Svar:
Hvis du har mistet dit uddannelsesbevis, kan du få udstedt et erstatningsbevis ved at udfylde et ansøgningsskema og sende en mail til FUE. Det koster kr. 300 at få udstedt et erstatningsbevis.

Ansøgningsskema (excel) til erstatningsbevis sendes til sevu@sevu.dk

Ernæringsassistent eller kok?

Spørgsmål: Hvad er forskellen på en ernæringsassistent og en kok?
Svar: 
En ernæringsassistent oplæres i at lave god, næringsrig hverdagsmad til forskellige målgrupper for eksempel på hospitaler, i kantiner, børneinstitutioner osv. En kok derimod, oplæres i at lave gæstemad. Det er ofte finere mad, hvor det ikke er nødvendigt at tænke på ernæring og sundhed, da gæsterne typisk kun spiser det en enkelt gang.

Kokke arbejder ofte i pressede situationer, da maden bestilles ganske kort tid, før den spises. Hvorimod ernæringsassistenten arbejder efter en tilrettelagt madplan.
 

Kontakt

For godkendelse af læresteder og spørgsmål om uddannelsesbeviser
3817 8298