Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
20-06-2023

Flere og bedre uddannelsesaftaler – hvordan kan det gøres?

Det spørgsmål rejste Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) som startskud til et projekt, som nu er afsluttet. Projektet udpeger nogle konkrete værktøjer til at styrke antallet og kvaliteten af uddannelsesaftaler.

Analysen belyser lærepladssituationen blandt elever, mens inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete værktøjer, der kan bruges for at få flere elever i oplæring.

Inspirationskatalogets fire værktøjer er udviklet af skoler, der deltog i udviklingsarbejdet sammen med konsulenthuset Marselisborg Consulting, og skolerne har erfaring med, at værktøjerne fungerer. Værktøjerne hjælper bl.a. med til, at skole, elev og oplæringssted får dannet kontakt og skabt rammer for et tæt samarbejde om uddannelsesaftaler. Der er også værktøjer, som handler om hvordan der kan skabes relationer mellem grundforløbs- og hovedforløbselever, samt ideer til, hvordan elever kan hjælpe hinanden med at sætte ord på egne styrker og få dialog med oplæringssteder.

FUE vil udbrede materialet til alle skoler og oplæringssteder for at øge opmærksomheden omkring de forskellige tiltag og deres positive virkning på indgåelse af uddannelsesaftaler – med sigte på at nå målsætningerne om flere elever på ernæringsassistentuddannelsen.

Erfaringerne fra projektet kan også være interessante på andre uddannelsesområder især der, hvor man ønsker hands-on-inspiration til, hvordan man skaber gode møder oplæringssted, skole og elev imellem, som kan munde ud i holdbare uddannelsesaftaler.

Vækst i antal uddannelsesaftaler på grundforløb 2

På ernæringsassistentuddannelsen er man godt på vej med at indfri de mål, der er sat for uddannelsen. På uddannelsen har godt 56 % af alle elever en uddannelsesaftale ved afslutning af grundforløb 2, når man ser på tallene for 2022. Målsætningen er, at 80 % af alle elever skal have en aftale i 2024. Skoler og FUE har sat ind med flere indsatser for at øge antallet af indgående uddannelsesaftaler, så der kan komme flere faglærte ud på arbejdspladserne – og der er sat en positiv udvikling i gang: Fra 2021 til 2022 er der sket en betydelig stigning, idet andelen i 2021 var 36 %.

De to produkter er gennemført af Marselisborg Consulting for Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE). Analysen og udviklingsarbejdet med inspirationskataloget er gennemført med midler fra ’Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag’ administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Om trepartsaftalen

Med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 er der fastsat mål om, at mindst 60 procent af eleverne skal have en uddannelsesaftale efter 15 undervisningsuger på grundforløb 2, og mindst 80 procent af eleverne skal have en uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløb 2.

Tilmeld dig webinar d. 6. september 2023 kl. 13:30-15:00

Værktøjer til flere og holdbare uddannelsesaftaler. Erfaringer fra projekt ”Flere elever på ernæringsassistentuddannelsen”

Tilmeld dig her