Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
08-02-2023

FUE lancerer kampagne på TikTok

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) går nye veje for at øge kendskabet til uddannelsen blandt den unge målgruppe.

I 2030 kommer Danmark til at mangle godt 100.000 faglærte - heriblandt ernæringsassistenter. Det viser fremskrivninger af det danske arbejdsmarked fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Siden 2015 har elevtilgangen til ernæringsassistentuddannelsen været faldende, viser tal fra Børne- og undervisningsministeriet. Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) har derfor fokus på at rekruttere flere elever til uddannelsen, der spiller en central rolle i pleje- og omsorgssektoren.

FUE har med hjælp fra det eksterne bureau Butter Agency foretaget en række fokusgruppeinterview, som peger på, at unge blandt andet fravælger uddannelsen, fordi de ikke associerer den med det sociale liv, som mange af dem prioriterer efter grundskolen. Hvordan viser man dem, at livet på uddannelsen som ernæringsassistent er både fagligt og socialt givende?

Svaret er blevet en kampagne på det sociale medie TikTok, hvor fire unge fra målgruppen med erfaring med at skabe indhold til TikTok har været med til at udvikle kampagnen og spiller hovedrollerne. ”
Madklassen”, som serien hedder, består af tre afsnit med fire dele i alt og kombineres med en række reklamespots for serien.


”Rekruttering til uddannelsen er af høj prioritet for det faglige udvalg, og derfor er det vigtigt at få udbredt kendskabet til uddannelsens mange kvaliteter,” udtaler Bettina Bøgelund Hansen, der er formand for FUE og fortsætter: ”Vi er glade for resultatet og glæder os til at se effekten af kampagnen.”

Kampagnen ”Madklassen” er finansieret af trepartsmidler og det første af en række tiltag, som skal øge kendskabet til ernæringsassistentuddannelsen.

@ernaeringsassistent