Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
12-12-2022

FUE øger opmærksomheden på det stigende frafald på ernæringsassistentuddannelsen

Frafaldet på ernæringsassistentuddannelsen mellem grundforløb 2 og hovedforløb er steget markant fra 20 % i 2020 til 30 % i 2021. Det viser FUE’s datarapport fra september 2022.

Datarapporten viser også store regionale forskelle i frafaldet. Hvor skolerne i Region Nordjylland kun har et frafald på 16 %, har skolerne placeret i Region Sjælland et frafald på 40 % og ligger dermed over landsgennemsnittet på 30 %.

Der er kun lille forskel på henholdsvis kvinders og mænds frafaldsprocent. Heller ikke etnisk ophav spiller en særlig rolle. For elever over 25 er det antallet af elever, der falder fra, som har FUE’s opmærksomhed. I 2021 var der 92 elever, og det faglige udvalg vil i den kommende tid have ekstra opmærksomhed på en eventuel vækst i frafaldet for denne gruppe, da det antalsmæssigt er den aldersgruppe med det største frafald.

Læs hele frafaldsanalysen her (pdf)