Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
31-08-2022

To FUE-projekter afsluttet

To projekter om henholdsvis sproglige udfordringer for ernæringsassistentelever og inaktive læresteder er afsluttet. Begge projekter er udarbejdet for midler fra ’Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag’.

Den ene analyse belyser de sproglige udfordringer, der påvirker tosprogede elevers vej gennem ernæringsassistentuddannelsen. Baggrunden for analysen var, at andelen af tosprogede elever var fra fordoblet inden for en femårs periode, men at gennemførselsgraden for disse elever var stagneret. Analysen indeholder også en række anbefalinger til tiltag i branchen og på skolerne, der kan støtte eleverne til i højere grad at gennemføre uddannelsen til trods for deres udfordringer.

Den anden analyse omhandler inaktive læresteder på ernæringsassistentuddannelsen. Baggrunden for analysen var, at en opgørelse udarbejdet af FUE viste, at 504 af de i alt 787 godkendte læresteder var inaktive og ikke havde haft en elev inden for de seneste fire år. Det faglige udvalg ønskede nærmere at få undersøgt baggrunden for denne tilsyneladende store andel af inaktive læresteder. Analysen har gennem en survey hos de adspurgte læresteder ført til en øget viden om hvordan skole, arbejdsplads og elev kan styrke samarbejdet omkring uddannelse af ernæringsassistenter.

Projekterne kan ses under 2022 på siderne med 'Viden og Data'

Analysen om de sproglige udfordringer er udarbejdet af mhtconsult for FUE, mens analysen om inaktive læresteder er udarbejdet af Teknologisk Institut for FUE.

Begge projekter er udarbejdet for midler fra ’Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag’ administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).