Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

FUE-webinar om dansksproglige udfordringer

På webinaret præsenteres to analyser, som det faglige udvalg FUE har fået gennemført for at styrke uddannelsen og ikke mindst understøtte, at flere elever søger ind på og gennemfører uddannelsen.

Den ene analyse handler om sproglige udfordringer blandt ernæringsassistenteleverne, og kommer med anbefalinger til, hvordan skoler og oplæringssteder kan støtte eleverne. Den anden analyse handler om inaktive oplæringssteder og undersøgt årsager til inaktivitet. Analysen har givet en øget viden om, hvordan skole, arbejdsplads og elev kan styrke samarbejdet omkring uddannelse af ernæringsassistenter. Læs mere om de to analyser her>

På webinaret kan du også høre eksempler på, hvordan en skole (Hotel- og Restaurantskolen) arbejder med at overkomme sproglige udfordringer, og få konkret viden med hjem.

Der gives desuden et indblik i en undersøgelse, som Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har fået gennemført af de sproglige barrierer på social- og sundhedsområdet, og der fortælles om mulighederne for at overføre erfaringer herfra til ernæringsassistentområdet.

 

På webinaret medvirker:

Annemarie Holsbo, souschef, Teknologisk Institut

Margit Helle Thomsen, partner og udviklingsdirektør, MHT Consult

Andreas Buchhave Jensen, afdelingsleder, Hotel- og Restaurantskolen
Se hans slides fra webinaret

Eva-Carina Nørskov, specialkonsulent, SEVU
Se hendes slides fra webinaret

Se hele webinaret