Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
31-05-2023

Kampagne om ernæringsassistentuddannelsen blev en succes

Over 140.000 personer har set kampagnen på TikTok, og mere end 38 % af målgruppen er blevet eksponeret for materialet. I alt er materialet blevet vist over 2 mio. gange.

FUE lancerede i foråret med hjælp fra det eksterne bureau Butter Agency en kampagne på TikTok, hvor fire unge fra målgruppen med erfaring med at skabe indhold til TikTok var med til at udvikle kampagnen ”Madklassen” og spillede hovedrollerne.

Projektets formål var en øget søgning til uddannelsen ved at få defineret, beskrevet og udarbejdet formidlingsmateriale om den fortælling om ernæringsassistentuddannelsen, som kan gøre unge mennesker i alderen 13-16 år opmærksomme på uddannelsen.

Fokusgruppeinterview med den unge målgruppe peger på, at unge blandt andet fravælger uddannelsen, fordi de ikke associerer den med det sociale liv, som mange af dem prioriterer efter grundskolen. Derfor blev det kampagnens fokus at vise, at ernæringsassistentuddannelsen udover det faglige indhold også byder på socialt liv.

Kampagnen er nu afsluttet, og tallene viser, at den har ramt målgruppen. Materialet er blevet vist mere end 2 mio. gange. Og over 38 % af målgruppen er blevet eksponeret for materialet - dvs. mere end hver tredje unge i målgruppen - hvilket er en succes i forhold til at øge kendskabet til uddannelsen, som er første skridt for potentielle elever til at overveje uddannelsen.


Kampagnen ”Madklassen” er finansieret af trepartsmidler og det første af en række tiltag, som skal øge kendskabet til ernæringsassistentuddannelsen.

Kampagnen i tal

 

  • Kampagnen er nået ud til ca. 144.750 personer, som i gennemsnit har set videoerne over 10 gange.
  • Målgruppen har været personer mellem 13-24, hvor personer mellem 13-17 har fået 53,6 % af kampagnens antal visninger.
  • 38 % af målgruppen er blevet eksponeret for materialet.
  • Annoncering har ført til 1.355.566 videovisninger.
  • Visninger af materiale: 2.081.908

 

Her er Butter Agency's opsummering af kampagnens resultater

@ernaeringsassistent