Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
19-12-2022

Nordic Food College har succes med flere lærepladser

Nordic Food College (EUC Nordvest) har afviklet et AUB-finansieret projekt med titlen "Praktikpladskampagne 2021/2022”. Formålet var at forbedre elevernes muligheder for at få en læreplads, og det er lykkedes til fulde.

Gennem et specielt designet arbejdsmarkedsparathedsforløb blev eleverne forberedt på det at skulle være elev i en virksomhed. Det betød bl.a., at arbejdsgivere kom ind på skolen og fortalte om de forventninger og krav, de havde til en kommende elev. Herudover fik eleverne undervisning i, hvad der er vigtigt i en ansøgning, og de kunne få hjælp med at skrive ansøgninger.

Efterfølgende havde eleverne virksomhedsforlagt undervisning, hvor de var ude i en selvvalgt virksomhed. ”Eleverne tog selv kontakt til et sted, de gerne ville være, og forløbet i virksomheden var en øjenåbner i forhold til arbejdet som ernæringsassistent,” fortæller uddannelsesleder Mette Skydt Jensen.

Trivslen er blevet styrket
Projektet ”Praktikpladskampagne 2021/2022” har også styrket elevernes trivsel, selvom det ikke var det primære formål, men det er svært at skille tingene ad, forklarer Mette Skydt Jensen. Især de elever, der har været lidt udfordrede, har haft gavn af den nemme adgang til mentor, som skolen har tilbudt via skolens stifinder-team. ”De har følt sig set og hørt,” fortæller Mette Skydt Jensen. ”Og eleverne har efterspurgt de ekstra tilbud og været opsøgende,” fortæller hun. Der har været et skærpet fokus på trivslen på grundforløbet, hvor skolen har øget fokus på  kontaktlærerrollen og fået mere struktur på kontaktlærersamtalerne. Kontaktlærer og mentor har været fast til stede mindst 1 dag om ugen, og der har været mulighed for at få ekstra vejledning og supplerende undervisning.

Der har ikke været elever i skoleoplæring i perioden, og Mette Skydt Jensen er sikker på, at det skyldes, at stifinderne (det navn, de lokalt bruger for lærepladskonsulenter) har haft tæt kontakt til virksomheder. Aktiviteterne har også givet et bedre samarbejde med virksomhederne, som både er blevet mere opmærksomme på uddannelsen og mere proaktive ift. at få elever.

Hvad føres videre fra projektet?
Nu hvor projektet er slut, er det tid til at se fremad og finde ud af hvilke tiltag, der kan fortsætte uden de ekstra midler. Mette Skydt Jensen fortæller, at skolen fortsætter med arbejdsmarkedsparathedsforløbene og stifindernes opgave med at skabe kontakt mellem elever og virksomheder. Også den virksomhedsforlagte undervisning fortsætter i det nye år.

Mentorfunktionen kører videre – måske på lidt lavere blus – ligesom Mette Skydt Jensen har skemalagt kontaktlærersamtalerne i det kommende år, så de også bliver en fast del af elevernes skema. På længere sigt vil Mette Skydt Jensen også gerne have mere tæt kontakt til virksomhederne – både som uddannelsesleder og underviser. Men det er et helt andet projekt.

Hvis du vil vide mere om projektet ”Praktikpladskampagne 2021/2022”, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Mette Skydt Jensen på msj@eucnordvest.dk