Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
26-02-2024

To nye FUE-projekter skal øge rekrutteringen til og gennemførslen på uddannelsen

Det ene projekt fokuserer på grundskoleelever og ufaglærte studenters kendskab til og interesse for at vælge at tage en ernæringsassistentuddannelse, mens det andet projekt fokuserer på frafaldet mellem grundforløb 2 og hovedforløb.

Hvordan motiveres bestemte målgrupper til at tage en uddannelse?

Det skal et af to spændende projekter, som Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) i samarbejde med Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden gennemfører i 2024, forsøge at give svar på.

Projektet fokuserer på grundskoleelever og ufaglærte studenters kendskab til og interesse for at vælge at tage en ernæringsassistentuddannelse. Projektet inddrager relevante aktører på området og udvikler på baggrund af erfaringsopsamling og videndeling mellem aktørerne modeller og koncepter, der skal anvendes til at motivere og støtte de to målgrupper i at vælge og fastholde deres valg om at uddanne sig til ernæringsassistenter.

Det andet projekt skal øge kvaliteten og styrke gennemførslen på uddannelsen. Projektet er opstået på baggrund af et stigende frafald på uddannelsen i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Hvis det er muligt at finde en måde at fastholde nogle af de elever, som én gang har udvist interesse for uddannelsen ved at starte på den, men som falder fra efter grundforløb 2, opnår man vigtige skridt i målsætningen om flere uddannede ernæringsassistenter.

Projekterne er finansieret af ”Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag”, som administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).