Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

Projekter og analyser - FUE

Flere elever i oplæring. Skolernes indsatser for ansættelse af elever på grundforløb 2 - Inspirationskatalog
Inspirationskataloget giver adgang til fire konkrete værktøjer, der kan øge antallet og kvaliteten af indgåede uddannelsesaftaler
Flere elever i oplæring. Skolernes indsatser for ansættelse af elever på grundforløb 2 - Analyserapport
Analysen beskriver udfordringer, behov og perspektiver ift. at indgå uddannelsesaftaler på grundforløbet ud fra elev-, skole-og lærepladsperspektiv.
Analyse af frafald mellem grundforløb 2 og hovedforløb på ernæringsassistentuddannelsen
Det største frafald sker i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Dette frafald steg markant fra 20 % i 2020 til 30 % i 2021. Denne rapport giver en nærmere afdækning af frafaldet i 2021.
Sproglige udfordringer i Ernæringsassistent-uddannelsen - Sammenfatning af hovedresultater
Analysen har - med udgangspunkt i de udfordringer eleverne møder – beskrevet en række anbefalinger til tiltag i branchen og på skolerne
Sproglige udfordringer i Ernæringsassistent-uddannelsen - Resultater og anbefalinger
Analysen beskriver en række anbefalinger til tiltag i branchen og på skolerne, der kan støtte eleverne til i højere grad at gennemføre uddannelsen.
Inaktive læresteder på ernæringsassistent-uddannelsen - Analyserapport
Analysen viser, at flere af de inaktive læresteder ikke i realiteten er inaktive, men at registrering har manglet.