Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
24-03-2023

Stor stigning i antal opnåede uddannelsesaftaler for ernæringsassistentelever på grundforløb 2

Andelen af ernæringsassistentelever, som ved afslutning af grundforløb 2 havde opnået en uddannelsesaftale, steg fra 35,9 % i 2021 til 56,5 % i 2022. Andelen af elever, som ved udgangen af uge 15 havde opnået en uddannelsesaftale, steg fra 20,7 % i 2021 til 28,8 % i 2022. Det viser de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Ernæringsassistentuddannelsen er dermed blandt de 15 erhvervsuddannelser med den største stigning i andelen af elever med uddannelsesaftaler ved afslutning af grundforløbet fra 2021–2022.

Det er gode nyheder, efter at Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) siden sommeren 2022 har arbejdet med projektet ’Flere elever på ernæringsassistentuddannelsen - skolernes indsatser for ansættelse af elever på grundforløb 2’. Samarbejdsprojektet med skolerne tager afsæt i ’Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar’ fra november 2020, hvor målsætningerne for erhvervsskolernes indgåelse af uddannelsesaftaler blev fastsat: Ved 15. undervisningsuge på grundforløb 2 skal der være indgået uddannelsesaftaler for 60 procent af eleverne, og ved afslutningen af grundforløb 2 skal der være indgået uddannelsesaftale for 80 procent af eleverne.

”Skolerne er gået aktivt ind i samarbejdet om at nå målsætningerne og har udarbejdet værktøjer for at få eleverne ansat tidligere,” siger Bettina Bøgelund Hansen, der er formand for FUE. ”Derfor er det positivt, at tallene nu viser, at skolernes indsats virker.”


Erhvervsskolerne er siden 2022 blevet målt på, hvor stor en andel af eleverne på grundforløb 2, der har indgået en uddannelsesaftale i løbet af og ved afslutningen af deres grundforløb 2. For ernæringsassistentuddannelsen skal målsætningen være opnået ved udgangen af 2024, og der er udarbejdet en indfasningsmodel, som beskriver måltallene frem mod 2024. Indfasningsmodellen beskriver, at andelen af elever i uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløbets 2. del årligt skal stige med 10 procentpoint i indfasningsperioden, indtil målsætningen på 80 % nås.

Læs mere om den samlede udvikling i indgåelse af uddannelsesaftaler på grundforløb 2 på erhvervsuddannelsesområdet hos Børne- og Undervisningsministeriet