Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen

fue final top til www helt final

Svendeprøven

Om svendeprøven

Den afsluttende prøve

Som en del af den sidste skoleperiode på ernæringsassistentuddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve, som udgør en svendeprøve. Den afsluttende prøve finder sted inden aftaleperiodens ophør, og tidligst tre måneder før aftaleperiodens ophør. I ganske særlige tilfælde kan prøven være 6 måneder før, men det skal være forsvarligt og uundgåeligt, fx på grund af barsel – og hvor skolen samtidig vurderer eleven til at være i stand til at gennemføre prøven med de kompetencer, eleven har på det tidlige prøvetidspunkt. "Ganske særlige tilfælde" kan aldrig skyldes forhold på skolen.

Den afsluttende prøve består af:

  • En opgave der tildeles ved lodtrækning.
  • Skriftlig faglig dokumentation til opgaven ved den praktiske prøve
  • En lodtrukken ukendt opgave, der udleveres på dagen for den praktiske prøve
  • En efterfølgende mundtlig eksamination med udgangspunkt i den praktiske opgaveløsning og den faglige dokumentation.

Den afsluttende prøve begynder med, at eleven i den 2. sidste skoleuge tildeles en opgave ved lodtrækning.

Der afsættes i samme uge tre sammenhængende dage til at forberede den praktiske prøve og udarbejde skriftlig faglig dokumentation til opgaveløsningen. Opgaven tager udgangspunkt i en målgruppe, en kostform og en råvarekurv, der udleveres på dagen for den praktiske prøve. Forberedelsen omfatter det skriftlige materiale, som eleven skal bruge til udførelse af den praktiske opgave og til prøvens mundtlige eksamination.

Den faglige dokumentation er opskrifter inklusive ingrediensliste og metodik, risikovurdering, relevante egenkontrolskemaer, arbejdsplan, dokumentation af næringsberegning og et notat om diætprincipper for valgfri diæt til målgruppen.

Den praktiske prøve består af den lodtrukne opgave, eleven har fået tildelt, og en lodtrukken ukendt opgave, der udleveres, når den praktiske prøve begynder, og en mundtlig eksamination.

Den praktiske prøve varer 3 timer og 40 minutter, heraf 30 minutter til at udføre den ukendte lodtrukne opgave.

Den mundtlige eksamination varer 30 minutter.

Se uddybende beskrivelse af den afsluttende prøve i uddannelsesbekendtgørelsens § 6

Svendeprøvevejledning efter 1. august 2020 (Råvarekurve)

Skolevejledning (pdf)

Censorvejledning (pdf)

Basisvareliste - anvendes sammen med lodtrukken råvarekurv (pdf)

FAQ om svendeprøvekonceptet (pdf)

Klik på linket nedenfor for at hente råvarekurve.

Uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser finder du på denne side.

Censorvejledning efter 1. august 2022

Hent censorvejledningen

Indstilling af censorer

Skolerne skal indgå aftaler med censor, der deltager ved svendeprøven. Skolens indstilling af censor sendes, i forbindelse med tilrettelægning af svendeprøven, til FUE, som herefter foretager den endelige udpegning og sender brev til censorerne.

Har du brug for at se censoroversigten længere nede på denne side, skal du logge på.

Medaljer

FUE afholder årligt et festligt arrangement for uddeling af guldmedaljer til elever - næste gang 23. september 2022. Elever, som tildeles en guldmedalje i perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022, får overrakt sin medalje af FUE ved arrangementet.

FUE får medaljerne indgraveret med medaljemodtagerens navn og årstal for afslutning af uddannelsen. FUE betaler medaljerne.

Skolen orienterer FUE om resultatet af de gennemførte prøver for ernæringsassistenter, den højeste karakter og et præstationskriterieskema, hvis der er behov for det.

Kriterier for at få tildelt guldmedalje

For elever, der opnår 12 i den praktiske prøve med mundtlig eksamination, og hvor censor og eksaminator samtidigt, med udgangspunkt i de oplistede præstationskriterier i det nedenstående skema, som er beskrevet af det faglige udvalg, vurderer, at eleven har ydet en exceptionel indsats ud over det forventelige, modtager præmiering i form af en guldmedalje

Præstationskriterieskema til udfyldelse ved svendeprøven (pdf)

Vigtigt – Datoen for elevens uddannelsesstart er skæringsdato for, hvilket medaljekoncept, der gælder. Se oversigt (pdf)

Præstationskriterier gældende før 1. august 2020 (pdf)

Svendeprøvevejledning før 1. august 2020 (Målgruppe-cases)

Skolevejledning (pdf)

Censorvejledning (pdf)

Obligatoriske spørgsmål (pdf)

Valgfri emner (pdf)

Vejledning praktisk prøve - fælles opstart (pdf)
FUE anbefaler IKKE, at den praktiske svendeprøve tilrettelægges med et lille rul.

Ministeriets kriterier for lille rul til praktisk svendeprøve (pdf)

Vejledning tilrettelægning svendeprøve (pdf)

Klik på linket nederst på siden for at hente målgruppecases.

Kontakt

Jette Sonny Nielsen
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
3817 8299