Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

Svendeprøven

Om svendeprøven

Den afsluttende prøve

Som en del af den sidste skoleperiode på ernæringsassistentuddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve, som udgør en svendeprøve. Den afsluttende prøve finder sted inden aftaleperiodens ophør, og tidligst tre måneder før aftaleperiodens ophør. I ganske særlige tilfælde kan prøven være 6 måneder før, men det skal være forsvarligt og uundgåeligt, fx på grund af barsel – og hvor skolen samtidig vurderer eleven til at være i stand til at gennemføre prøven med de kompetencer, eleven har på det tidlige prøvetidspunkt. "Ganske særlige tilfælde" kan aldrig skyldes forhold på skolen.

Den afsluttende prøve består af:

  • En opgave der tildeles ved lodtrækning.
  • Skriftlig faglig dokumentation til opgaven ved den praktiske prøve
  • En lodtrukken ukendt opgave, der udleveres på dagen for den praktiske prøve
  • En efterfølgende mundtlig eksamination med udgangspunkt i den praktiske opgaveløsning og den faglige dokumentation.

Den afsluttende prøve begynder med, at eleven i den 2. sidste skoleuge tildeles en opgave ved lodtrækning.

Der afsættes i samme uge tre sammenhængende dage til at forberede den praktiske prøve og udarbejde skriftlig faglig dokumentation til opgaveløsningen. Opgaven tager udgangspunkt i en målgruppe, en kostform og en råvarekurv, der udleveres på dagen for den praktiske prøve. Forberedelsen omfatter det skriftlige materiale, som eleven skal bruge til udførelse af den praktiske opgave og til prøvens mundtlige eksamination.

Den faglige dokumentation er opskrifter inklusive ingrediensliste og metodik, risikovurdering, relevante egenkontrolskemaer, arbejdsplan, dokumentation af næringsberegning og et notat om diætprincipper for valgfri diæt til målgruppen.

Den praktiske prøve består af den lodtrukne opgave, eleven har fået tildelt, og en lodtrukken ukendt opgave, der udleveres, når den praktiske prøve begynder, og en mundtlig eksamination.

Den praktiske prøve varer 3 timer og 40 minutter, heraf 30 minutter til at udføre den ukendte lodtrukne opgave.

Den mundtlige eksamination varer 30 minutter.

Se uddybende beskrivelse af den afsluttende prøve i uddannelsesbekendtgørelsens § 6 gældende for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2023.

Se uddybende beskrivelse af den afsluttende prøve i uddannelsesbekendtgørelsens § 6 gældende fra og med 1. august 2023.

Svendeprøvevejledning

Fra 1. august 2023

Hent censor- og skolevejledningen (pdf)

 

Perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Hent censorvejledningen (pdf)

 

Perioden 1. august 2020 til 31. juli 2022

Hent skolevejledning (pdf)

Hent censorvejledning (pdf)

 

Basisvareliste - anvendes sammen med lodtrukken råvarekurv (pdf) OBS! gælder alle svendeprøver

Uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser finder du på denne side.

Indstilling af censorer

Skolerne skal indgå aftaler med censor, der deltager ved svendeprøven. Skolens indstilling af censor sendes, i forbindelse med tilrettelægning af svendeprøven, til FUE, som herefter foretager den endelige udpegning og sender brev til censorerne.

Har du brug for at se censoroversigten længere nede på denne side, skal du logge ind.

Medaljer

Fra og med 17. oktober 2022 skal skolerne selv uddele guldmedaljerne.

Skolerne anmoder selv FUE-sekretariatet om at få tilsendt medaljer, som skolen sørger for at få indgraveret - FUE betaler for indgraveringen, hvis guldsmeden sender en regning til FUE, eller hvis skolen betaler for indgraveringen og derefter fakturerer FUE.

Kriterier for at få tildelt guldmedalje

For elever, der opnår 12 i den praktiske prøve med mundtlig eksamination, og hvor censor og eksaminator samtidigt, med udgangspunkt i de oplistede præstationskriterier i det nedenstående skema, som er beskrevet af det faglige udvalg, vurderer, at eleven har ydet en exceptionel indsats ud over det forventelige, modtager præmiering i form af en guldmedalje.

Vigtigt – Datoen for elevens uddannelsesstart er skæringsdato for, hvilket medaljekoncept, der gælder.

Svendeprøvevejledning før 1. august 2020 (Målgruppe-cases)

Hvis der skal afholdes svendeprøve for elever, der er startet på uddannelsen senest den 31. juli 2020 (og ikke er overgået til senere uddannelsesordning) bedes skolen kontakte det faglige udvalg på fue@sevu.dk for at få udleveret de relevante dokumenter og målgruppe-cases.

Præstationskriterier gældende før 1. august 2022

Kontakt

Christian Schmidt Jacobsen
3817 8299
2153 4411
For godkendelse af læresteder og spørgsmål om uddannelsesbeviser
3817 8298