Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final
06-10-2023

Titlen ’ernæringsassistent’ bevares

Efter en grundig proces sammen med et eksternt bureau og med inddragelse af elever og nøglepersoner har Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) besluttet, at navnet på uddannelsen bevares.

For at imødekomme skolers, elevers og oplæringssteders ønske om at ændre ernæringsassistent-titlen, har FUE gennemført et projekt med kommunikationsbureauet Butter Agency med henblik på at afklare muligheden for at finde en ny titel. Projektet blev afsluttet i september 2023.

Det var væsentligt for FUE, at Butter Agency involverede aktører inden for uddannelsen i afsøgningen af en mulig titel. Butter Agency lavede derfor fokusgruppeinterview med unge om navnet samt lavede interviews med nøglepersoner.

Butter Agency fik til inspiration også de forslag, som skoler og LUU’er i de forløbne år har indsendt til/nævnt for FUE.

Formandskabet i FUE har været i dialog med organisationerne bag FUE – Kost og Ernæringsforbundet, Danske Regioner og KL – og der er solid opbakning til ikke at ændre navnet, fordi forslagene ikke var tilstrækkeligt sigende for uddannelsen og fordi de foreslåede titler i givet fald ville tage lang tid at introducere til offentligheden.

På et møde den 21. september 2023 konkluderede FUE, at der ikke var opbakning til forslagene og at udvalget igennem en årrække har forsøgt at finde en ny titel. Det lykkedes desværre heller ikke denne gang, hvorfor FUE afslutter processen og bevarer navnet på uddannelsen, da ”ernæringsassistent” for nuværende er det bedst dækkende.