Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
fue final top til www helt final

Uddannelsesstatistik - FUE

SEVU udarbejder hvert halvår en rapport, som er struktureret efter tre fokusområder: Rekruttering, Fastholdelse og Kvalitet. Rapporterne præsenterer med udgangspunkt i de senest tilgængelige data fra BUVM for udvalgets uddannelse. Rapporterne viser udviklingen i nøglevariable, som bl.a. består af tilgangen, gennemførsler og frafaldet på uddannelsen. Rapporten giver ligeledes mulighed for at sammenligne skolerne tværs af udvalgets nøglevariable.

FUE's datarapport september 2023 (pdf)

FUE's datarapport februar 2023 (pdf)

FUE's datarapport september 2022 (pdf)

FUE's datarapport februar 2022 (pdf)

FUE's datarapport august 2021 (pdf)

FUE's datarapport februar 2021 (pdf)