Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Billede
Hospitalsteknisk assistent
04-04-2023

Analyse af frafald på hospitalsteknisk assistentuddannelse giver ny viden om fastholdelse

Analysen peger på, at eleverne på uddannelsen finder alternativ uddannelse eller erhverv, hvis der ikke er udsigt til, at de opnår en læreplads.

Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) har i 2022 fået gennemført en analyse af frafaldsårsager under uddannelsen til hospitalsteknisk assistent.

Frafaldet på uddannelsen i overgangen fra grundforløb til hovedforløb er over 50 %. Eleverne, der mestendels er voksne, handler aktivt, hvis uddannelsens forløb ikke tegner sig som forventet, og det høje frafald skal ses i det lys. Hvis der f.eks. ikke er udsigt til at opnå læreplads som hospitalsteknisk assistent, orienterer eleven sig i forhold til en alternativ løsning. Mange elever har familie og er derfor målrettet i forhold til, at uddannelsen skal kunne føre til et livsgrundlag.

Eleverne på uddannelsen har også typisk været omkring andre uddannelser og erhverv igennem livet, og derfor er et arbejde med indhold vigtigt for dem. Analysen tegner således et billede af en gruppe voksne elever, der engagerer sig i deres uddannelse og arbejdsliv, og som lægger vægt på, at det, der foregår under uddannelsen, kan relateres direkte til et kommende arbejde.


Analysen peger også på en række konkrete indsatser, der kan mindske frafaldet. FUHA vil i samarbejde med skole og oplæringssteder arbejde videre med anbefalingerne om:

Anbefalinger der kan mindske frafald:

  • Der skal oprettes væsentligt flere lærepladser, så eleverne tidligt i deres uddannelsesforløb kan opnå en uddannelsesaftale – da udsigten til at opnå en læreplads er afgørende for elevernes valg og prioritering.
  • Det praksisrettede indhold i uddannelsen skal styrkes så tidligt som muligt – f.eks. ved i højere grad at anvende virksomhedsforlagt undervisning.

Et nyt projekt skal undersøge perspektiver for og udvikle nye modeller til uddannelsesaftaler, fx tidlig ansættelse på grundforløb 2, med henblik på at øge antallet af lærepladser og øge antallet af faglærte.

Fakta om analysen

ERA - Erhvervspædagogisk Rådgivning Aps - har gennemført analysen for FUHA. Undersøgelsen var kvalitativ og er primært baseret på interview i en elevpopulation på 15 elever, som har gennemført deres grundforløb 2 i efteråret 2021.

Analyse og anbefalinger kan læses her.