Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Billede
Hospitalsteknisk assistent

Censor på hospitalsteknisk assistentuddannelsen

Censorkorpset

Censorkorpset udpeges én gang årligt af FUHA efter indstilling fra LUU.

  • Der skal være to censorer til hver elev.
  • Den ene censor skal være udpeget blandt ansættende myndigheder og den anden skal være udpeget blandt færdiguddannede assistenter.
  • Censorerne skal være uddannelsesansvarlige i deres daglige arbejde eller på anden vis have tæt berøring med uddannelsen.
  • Censorerne må ikke være fastansatte undervisere ved skolen.
  • Censorerne må ikke være inhabile i forhold til den enkelte elev (se Børne- og Undervisningsministeriets notat vedrørende inhabilitet)

Censoropgaven

Censors opgave er at medvirke til at sikre, at eksamen gennemføres efter gældende regler, og at eleverne får en retfærdig og ensartet behandling og en pålidelig bedømmelse, mens eksaminator er den, der leder eksaminationen.

Censor skal fra skolen have udleveret opgaver og retningslinjer for eksamen mindst 10 arbejdsdage forud for eksamen for at censor kan nå at sætte sig ind i materialet og evt. fremkomme med indsigelser.

Censorerne afgiver efter eksamen i fællesskab en skriftlig udtalelse om opgavernes kvalitet og egnethed, som afleveres til skolen og det lokale uddannelsesudvalg.

Læs Censorvejledning (pdf)

Skabelon til censorudtalelse til LUU og FUHA.

Udpegning af censorer

Skolen indgår aftaler med censorerne og giver fagligt udvalg besked.

FUHA sender et formelt udpegningsbrev og udbetaler honorar.

Kontakt