Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Hospitalsteknisk assistent

Efteruddannelse for hospitalstekniske assistenter

Jobområdet omfatter funktioner i sundheds- og velfærdssektoren i forhold til patienter og borgere. Arbejdet indenfor jobområdet omfatter brug af teknisk udstyr og tolkning af resultater fra undersøgelser indenfor to specialområder neurofysiologi og audiologi.

Læs den fælles kompetencebeskrivelse for det audiologiske og neurofysiologiske område.

For audiologiassistenter

Følgende AMU-uddannelser udbydes for audiologiassistenter:

Adgangskrav
Audiologiassistent eller kvalifikationer svarende til denne uddannelse.

For neurofysiologiassistenter

Følgende AMU-uddannelser udbydes for neurofysiologiassistenter:

Adgangskrav
Neurofysiologiassistent eller kvalifikationer svarende til denne uddannelse.

Deltagergebyr

Deltagelsen er gratis

Tabt arbejdsfortjeneste

Der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse på www.efteruddannelse.dk

Tilmeld dig til en af uddannelserne

Klik her

Behov for efteruddannelse

FUHA har funktion som underudvalg under FEVU, Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser. Derfor kan FUHA udvikle AMU-efteruddannelser for hospitalstekniske assistenter.

Rapport om kompetencebehov

Jobfunktioner og opgaveudvikling for hospitalstekniske assistenter.

Analyse af nuværende og fremtidige kompetencebehov.

Det er første gang FUHA har fået udarbejdet en så grundig beskrivelse af hospitalstekniske assistenters jobområde og forventninger til udviklingen på området.

Rapporten skal give udvalget, det lokale uddannelsesudvalg og andre aktører et fagligt grundlag for at prioritere og kvalificere udvikling af nye efteruddannelsestilbud for audiologiassistenter og neurofysiologiassistenter.

Se en kort præsentation af rapportens resultater for audiologiassistenter

Se en kort præsentation af rapportens resultater for neurofysiologiassistenter.

Eller download hele rapporten.

Har arbejdspladsen et behov for flere kompetencer?

Når man skal vurdere behov for efteruddannelse, anbefaler FUHA, at arbejdsmarkedets parter drøfter behovet grundigt. Efteruddannelse skal afspejle behov for nye eller ændrede kompetencer, som medarbejderne og ledelsen er enige om mangler på jobområdet.

FUHA har udarbejdet et skema, der kan bidrage til at skabe klarhed over uddannelsesbehovets karakter og omfang, både lokalt og centralt.

Spørgsmålene er udviklet specielt til analyse af behov for AMU-uddannelser, og besvarelserne vil danne grundlag for prioritering af, hvilke AMU-uddannelser FUHA vil fremme udviklingen af.

Skemaet udfyldes omhyggeligt og sendes til Det Lokale Uddannelsesudvalg ved Syddansk Erhvervsskole.

Hent skema til beskrivelse af uddannelsesbehov.

Kontakt

Karen Therkildsen/Dorte Juul Jensen
3817 8297/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V