Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Billede
Hospitalsteknisk assistent

Jobområdet omfatter funktioner i sundheds- og velfærdssektoren i forhold til patienter og borgere. Arbejdet indenfor jobområdet omfatter brug af teknisk udstyr og tolkning af resultater fra undersøgelser indenfor to specialområder neurofysiologi og audiologi.

Jobområdet er beskrevet i den fælles kompetencebeskrivelse for for det audiologiske og neurofysiologiske område.

Læs den fælles kompetencebeskrivelse

Deltagergebyr

Deltagelsen er gratis.

Tabt arbejdsfortjeneste

Der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse på www.voksenuddannelse.dk 

Behov for efteruddannelse

FUHA udvikler arbejdsmarkedsuddannelser for hospitalstekniske assistenter i tæt samarbejde med FEVU, Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser.

Rapport om kompetencebehov

Jobfunktioner og opgaveudvikling for hospitalstekniske assistenter.

Analyse af nuværende og fremtidige kompetencebehov.

Det er første gang FUHA har fået udarbejdet en så grundig beskrivelse af hospitalstekniske assistenters jobområde og forventninger til udviklingen på området.

Rapporten skal give udvalget, det lokale uddannelsesudvalg og andre aktører et fagligt grundlag for at prioritere og kvalificere udvikling af nye efteruddannelsestilbud for audiologiassistenter og neurofysiologiassistenter.

Audiologiassistent
En kort sammenfatning af rapporten om jobfunktioner og opgaveudvikling for audiologiassistenter
Neurofysiologiassistent
En kort sammenfatning af rapporten om jobfunktioner og opgaveudvikling for neurofysiologiassistenter
Jobfunktioner og opgaveudvikling for hospitalstekniske assistenter
Hele rapporten - 97 sider

Har arbejdspladsen et behov for flere kompetencer?

Når man skal vurdere behovet for efteruddannelse, anbefaler FUHA, at arbejdsmarkedets parter drøfter behovet grundigt. Efteruddannelse skal afspejle behov for nye eller ændrede kompetencer, som medarbejderne og ledelsen er enige om mangler på jobområdet.

FUHA har udarbejdet et skema, der kan bidrage til at skabe klarhed over uddannelsesbehovets karakter og omfang, både lokalt og centralt.

Spørgsmålene er udviklet specielt til analyse af behov for AMU-uddannelser, og besvarelserne vil danne grundlag for prioritering af, hvilke AMU-uddannelser FUHA vil fremme udviklingen af.

Skemaet udfyldes omhyggeligt og sendes til det lokale uddannelsesudvalg ved Syddansk Erhvervsskole.

Hent skema