Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Billede
Hospitalsteknisk assistent
16-11-2023

FUHA-temadag blev en stor succes

42 deltagere fra oplæringsvirksomheder var samlet i Odense til en temadag, som bød på spændende oplæg og faglige diskussioner om blandt andet rekruttering, gennemførsel og frafald på uddannelsen.

Torsdag d. 9. november afholdt Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) temadag for oplæringssteder. Formanden for udvalget, Lene Lydia Breum, bød velkommen på dagen til 42 deltagere fra forskellige oplæringssteder for elever fra uddannelsen.

På temadagen var der lagt op til spændende oplæg og faglige diskussioner om blandt andet rekruttering, gennemførsel og frafald på uddannelsen. Ligesom på andre velfærdsuddannelser er der udfordringer med rekrutteringen, og Syddansk Erhvervsskole, som er den eneste skole, der udbyder uddannelsen, arbejder derfor med forskellige tiltag, hvor de fx inviterer potentielle elever til en kompetenceafklarende snak og giver mulighed for besøg på oplæringsstederne inden uddannelsesstart.

Oplæggene på dagen inkluderede blandet andet et oplæg fra Camilla Thamdrup fra CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation). Camilla Thamdrup talte om, hvordan patientrelationer kan styrkes, når kontakten er kort. At kunne opbygge en relation, ved korte eller enkeltstående møder med patienten, er en vigtig kompetence for den hospitalstekniske assistent. For eksempel sidder den neurofysiologiske assistent gerne med patienten i mindst 45 min. Det er et møde, som hurtigt kan opfattes kort som konsekvens af udfordrende patienter og tekniske undersøgelser. Der blev desuden diskuteret, hvilke udfordringer hospitalsteknisk assistentelever kan opleve i mødet med patienten, når de er ude på oplæringsstederne. Når der er tale om ukendte og nye situationer, eller situationer, hvor patienter eller pårørende bliver emotionelt påvirkede, kan de være svære at takle. Camilla Thamdrup præsenterede forskellige modeller for den korte kontakt, såsom hvordan man arbejder med at møde patienten med ro og åbne spørgsmål. En af hendes vigtige pointer var også, at tilgangen, hvor man møder patienten med ro og åbne spørgsmål, i virkeligheden også kan overføres til relationen mellem oplæringsvejleder og elev for at fremme et godt læringsmiljø i oplæringssituationen.

De store temaer på temadagen som gennemførsel og frafald blev også italesat af Anne Katrine Kamstrup fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik og konsulent Lizzie Mærsk Nielsen. Anne Katrine Kamstrup fremlagde bl.a. viden fra et igangværende forskningsprojekt i CEVEU om hvilke forestillinger om meningsfuldhed, som eleverne kommer med, når de skal ud i oplæring. Her var oplevelsen af fællesskab og progression i læringen – en oplevelse af mestring - noget af det, der blev fremhævet.

FUHA er i samarbejde med Lizzie Mærsk Nielsen i gang med at få udarbejdet analysen ”Tidlig indgåelse af uddannelsesaftaler – nye veje og modeller”, som hun gennemgik de foreløbige konklusioner fra. Frafaldet mellem hovedforløb og grundforløb var i 2021 på 67 %. Som en del af projektet med Lizzie Mærsk Nielsen er der nedsat en udviklingsgruppe, bestående af oplæringsvejleder fra både audiologi- og neurofysiologi-specialet, som skal afsøge muligheder for tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler som en mulighed for at mindske frafaldet på uddannelsen.