Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Hospitalsteknisk assistent
14-10-2021

To nye AMU-uddannelser for hospitalstekniske assistenter

FUHA har godkendt to nye AMU-uddannelser, som retter sig mod hospitalstekniske assistenter. De udbydes første gang til foråret 2022.

Det drejer sig om:

Børneaudiologi og kommunikation (2 dage)
Uddannelsen omhandler børneaudiologi og arbejdet med høreprøver og tilpasning af høreapparater til børn. Desuden omhandler uddannelsen redskaber til at skabe en god kommunikation med forældre.

Neurofysiologisk monitorering (3 dage)
Uddannelsen omhandler korte og lange monitoreringer med både praktisk opsætning af udstyr samt analyse og teori om søvnsygdomme og epilepsi.

Ministeriet for Børn og Undervisning har fra 2020 indført prøver på alle AMU-uddannelser for at sikre kvaliteten og øge AMU-uddannelsernes renommé. Disse to nye uddannelser afsluttes derfor også med en prøve.

Uddannelserne er blevet til på baggrund af en analyse, som Mærsk Nielsen HR udarbejdede for FUHA i 2019. I forlængelse af analysen har det lokale uddannelsesudvalg for uddannelsen på Syddansk Erhvervsskole sammen med FUHA prioriteret at udvikle disse to uddannelser.

De to uddannelser bliver første gang udbudt til foråret 2022.

Der er planlagt flere AMU-uddannelser rettet mod hospitalstekniske assistenter på baggrund af analysen. Udviklingsarbejdet sættes i gang, når de to nye uddannelser er kommet i drift.

Se alle efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter