Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Billede
Hospitalsteknisk assistent
07-04-2022

Nyt informationsmateriale til arbejdsgivere om hospitalstekniske assistentelever

Informationsmaterialet skal bl.a. motivere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og til at ansætte elever. Materialet er finansieret af trepartsmidler.

Materialet er en del af to projekter finansieret af trepartsmidler, som skal aktivere oplæringssteder - både inaktive og nye. Projekterne har titlerne ”Opsøgning af inaktive lærepladser på Hospitalsteknisk assistentuddannelsen” og ”Informationsmateriale til arbejdsgivere”. Projekterne udføres af Syddansk Erhvervsskole, der er den eneste skole, som udbyder uddannelsen.

Informationsmaterialet, som bl.a. skal motivere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og til at ansætte elever, er nu færdigt, og kan ses her på siden, mens opsøgningen af inaktive oplæringssteder har været i gang siden februar.

FUHA ønsker med projekterne at øge antallet af uddannelsesaftaler for hospitalstekniske assistentelever ved at motivere inaktive men godkendte oplæringsvirksomheder til at ansætte en elev. Det vurderes, at der er et stort uudnyttet potentiale for at oprette flere lærepladser, da mange virksomheder enten ikke har elever eller har færre elever, end de har potentiale til at have.