Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Billede
Hospitalsteknisk assistent

Projekter og analyser - FUHA

Tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler
Rapporten har fokus på erfaringer med tidlig indgåelse af uddannelsesaftaler, som en vej til at mindske elevers frafald. Rapporten præsenterer modeller og initiativer, der kan understøtte dette.

Udarbejdet for FUHA af Mærsk Nielsen HR. 38 sider.

Analyse af frafald mellem grundforløb 2 og hovedforløb på uddannelsen til hospitalsteknisk assistent
Denne analyse samler forslag til at minimere frafaldet på uddannelsen til hospitalsteknisk assistent under seks anbefalinger, som indeholder ændringsforslag til uddannelsen
Opsøgning af inaktive lærepladser på Hospitalsteknisk assistentuddannelsen
Projektets formål - at øge antal uddannelsesaftaler for hospitalstekniske assistentelever ved at motivere inaktive men godkendte oplæringsvirksomheder
Resultater fra Opsøgning af inaktive lærepladser på Hospitalsteknisk assistentuddannelsen
Projektrapporten giver et indblik i den viden som er opnået om virksomhedernes erfaringer med elever og om de resultater, som er opnået i projektet.
Ansæt en elev - Audiologiassistent
I projektet er der udarbejdet informationsmateriale, som bl.a. skal motivere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og ansætte elever
Ansæt en elev - Neurofysiologiassistent
I projektet er der udarbejdet informationsmateriale, som bl.a. skal motivere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og ansætte elever
Jobfunktioner og opgaveudvikling for hospitalstekniske assistenter
Rapporten er en analyse af nuværende og fremtidige kompetencebehov for hospitalstekniske assistenter set i lyset af teknologi- og opgaveudvikling på feltet.

Udarbejdet for FUHA af Mærsk Nielsen HR. 97 sider.