Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Billede
Hospitalsteknisk assistent

Temadag for oplæringssteder på den hospitalstekniske assistentuddannelse

Det faglige udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelse afholder temadag for oplæringssteder på den hospitalstekniske assistentuddannelse torsdag den 9. november, 2023 kl. 9.45 – 15.00.

Dagens program


Kl. 9.45 - Ankomst, morgenkaffe

Kl. 10.00 - Velkomst – præsentation af deltagere

Hvad er der sket siden sidst?

v. Lene Lydia Breum, Danske Regioner, formand for FUHA

Kl. 10.15 - Nyt fra skolen og det lokale uddannelsesudvalg
v. Mette Andersen, uddannelseskoordinator, Syddansk Erhvervsskole og Anders Bech Justesen, Filadelfia, næstformand i LUU

Kl. 10.30 - Hvordan styrkes de vigtige patientrelationer, når kontakten består af korte møder?
Oplægget sætter fokus på relationens betydning i professionel kommunikation og de særlige vilkår, der er for patientmødet i arbejdet som neurofysiologi- eller audiologiassistent. Da temadagen er for uddannelsesgivende nøglepersoner på oplæringsstederne, vil den sidste del af oplægget sætte fokus på de udfordringer, der kan være forbundet med at vejlede de kommende assistenter i, hvordan man etablerer en god patientrelation. Et interaktivt oplæg med plads til dialog og refleksion.

Oplæg og drøftelse
v. Specialkonsulent, underviser af medicinsk personale i relationer, psykologi og læring Camilla Thamdrup, CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation).

Kl. 12.00 - Frokost

Kl. 12.45 - De unge voksne på erhvervsuddannelserne
Oplægget sætter fokus på nutidens elever på erhvervsuddannelserne og de forestillinger, de gør sig om deres oplæring og fremtid inden for deres erhverv. Der lægges op til drøftelse blandt deltagerne om spørgsmålet: Hvordan kan vi som oplæringssteder understøtte læring for nutidens elevmålgrupper på uddannelsen?

Oplæg og drøftelse v. antropolog, Ph.d. og Lektor Anne Katrine Kamstrup, Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Kl. 13.45 - Kaffe og forfriskning

Kl. 14.00 - Tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler -  ansættelse på grundforløb 2 og andre modeller
FUHA gennemfører i 2023 et projekt om at tænke nyt om etablering af uddannelsesaftaler på uddannelsen til hospitalsteknisk assistent, så der kan blive flere færdiguddannede til et arbejdsmarked, som har brug for flere medarbejdere. Projektets idé og indhold bliver præsenteret, og der bliver lagt op til en drøftelse blandt deltagere om perspektiver for oplæringsstederne i de forskellige modeller.

Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR,  konsulent på projektet.

Kl. 14.55          Afslutning og tak for i dag
v. Lene Lydia Breum, Danske Regioner, formand for FUHA

Programmet slutter kl. 15.00
 

Uddybende beskrivelse af programpunkternes indhold:

Hvordan styrkes de vigtige patientrelationer, når kontakten består af korte møder?
En stor del af neurofysiologiassistenters og audiologiassistenters arbejdsopgaver består af korte møder med borgere, patienter og deres pårørende i forbindelse med en undersøgelse eller opfølgning på en undersøgelse. De møder derfor mennesker i mange forskellige livssituationer, som kan reagere på forskellige måder. Samtidig kan personalet opleve, at patienter og pårørende er velinformerede og stiller høje krav til behandlingen og til kommunikationen. Det betyder, at der er nogle fælles behov hos både neurofysiologiassistenter og audiologiassistenter om at kunne arbejde med kommunikation og relationsdannelse og at kunne forstå og håndtere reaktioner hos patienter og pårørende. I dette oplæg vil I blive præsenteret for nyeste viden på området og vil få mulighed for at drøfte jeres egne erfaringer set i lyset af forståelsesrammer og værktøjer, som findes på området.

Oplæg og drøftelse
v. Specialkonsulent Camilla Thamdrup, kandidat i kommunikation og psykologi samt master i coaching og læring, CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation). Camillas kerneopgaver er uddannelse og coaching af læger og medicinstuderende på områderne: dialog, relation, psykologi, samarbejde og læring. Camilla har tidligere undervist i lignende fag i erhvervsskoleregi - specifikt på Social- og Sundhedsskolen i København.

 

De unge voksne på erhvervsuddannelserne
Hvem er eleverne på uddannelserne i 2023, og hvilke forestillinger gør de sig om deres oplæring og fremtid inden for deres erhverv? Hvordan kan oplæringssteder skabe gode læringsmiljøer for elever i dag? Hvordan kan overgangen fra skole til oplæring gøres meningsfuld for eleverne? Hvordan kan man understøtte læring blandt elever med forskellige aldre og læringsforudsætninger? Hvilke erfaringer har skoler og forskning opnået om gode måder at tilrettelægge skole- og oplæringsperioder for elever på uddannelserne? I vil blive præsenteret for et oplæg om disse temaer, og der lægges op til drøftelse blandt deltagerne om spørgsmålet: Hvordan kan vi som oplæringssteder understøtte læring for nutidens elevmålgrupper på uddannelsen?

Oplæg og drøftelse
v. antropolog, Ph.d. og Lektor Anne Katrine Kamstrup, Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Anne Katrine har erhvervsuddannelserne som undersøgelses- og forskningsfelt. Hun gennemfører forskningsprojekter om elevernes overgange mellem skole og lærepladser samt læring på lærepladsen. Hun underviser desuden på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole.

Tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler -  ansættelse på grundforløb 2 og andre modeller
FUHA gennemfører i 2023 et projekt om at tænke nyt om etablering af uddannelsesaftaler på uddannelsen til hospitalsteknisk assistent, så der kan blive flere færdiguddannede til et arbejdsmarked, som har brug for flere medarbejdere. Projektet vil i samarbejde med oplæringssteder, skole samt Danske Regioner, FOA og Teknisk Landsforbund undersøge om fx løn på GF2, Ny mesterlære, anderledes uddannelsesstruktur med oplæring før skole og/eller mere praksisrettet uddannelsesindhold kan tiltrække flere elever og øge gennemførelsen. I denne del af programmet vil projektets idé og indhold blive præsenteret og der vil blive lagt op til en drøftelse blandt deltagere om perspektiver for oplæringsstederne i de forskellige modeller.

Oplæg og drøftelse
Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR,  konsulent på projektet.

Det praktiske
Temadagen afholdes på Erhvervskollegiet Odense, Syddansk Erhvervsskole, Stort mødelokale, stuen, Studievej 50, 5220 Odense SØ. Det koster 350 kr. at deltage i temadagen, som omfatter oplæg, materialer og fuld forplejning.

Temadagen er for oplæringsstederne på hospitalsteknisk assistentuddannelsen, som er arbejdspladser på det audiologiske og det neurofysiologiske område, elever samt repræsentanter fra organisationerne FOA, Danske Regioner og Teknisk Landsforbund.

Vil du vide mere om programmet, er du velkommen til at kontakte Eva-Carina Nørskov på tlf.:  3817 8293 eller ecn@sevu.dk

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig nedenfor.