Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Inspiration

På denne side samler SEVU materiale, som kan inspirere skoler, kommuner og andre aktører i deres arbejde med uddannelserne.

Det kan være vejledningsmaterialer, eksempler på best case fra skole og oplæring eller andre indsatser, som øger kvaliteten, mindsker frafald og hjælper med rekruttering til uddannelserne under SEVU.

Sprogindsats i Københavns Kommune

Københavns Kommune har udviklet en række materialer, der er blevet benyttet i en sprogindsats, som kommunen igangsatte sidste år. Materialerne supplerede danskundervisning på oplæringsstedet. Hent dem her.

Læs mere