Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Inspiration

På denne side samler SEVU materiale, som kan inspirere skoler, kommuner og andre aktører i deres arbejde med uddannelserne.

Det kan være vejledningsmaterialer, eksempler på best case fra skole og oplæring eller andre indsatser, som øger kvaliteten, mindsker frafald og hjælper med rekruttering til uddannelserne under SEVU.

Materiale til rekruttering af nyledige til social- og sundhedsområdet

FEVU gennemførte i 2020 en analyse af, hvordan man kan rekruttere ledige og brancheskiftere til ældre- og sundhedsområdet. På baggrund af analysens konklusioner har FEVU udviklet vejlednings- og inspirationsmaterialer for at øge rekrutteringen gennem AMU.

Læs mere

Sprogindsats i Københavns Kommune

Københavns Kommune har udviklet en række materialer, der er blevet benyttet i en sprogindsats, som kommunen igangsatte sidste år. Materialerne supplerede danskundervisning på oplæringsstedet. Hent dem her.

Læs mere

Adgangsveje til SOSU - et vejledningsmateriale

FEVU har fået lavet en oversigt over alle adgangsveje til en social- og sundhedsuddannelse. Oversigten er suppleret med mulighederne for faglig støtte og forsørgelsesgrundlaget gennem uddannelsen. Materialet er udviklet særligt til de personer, der arbejder med vejledning.

Læs mere

Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning - et inspirationsmateriale

Ideer til hvordan skoler og ansættende myndighed kan arbejde sammen om at skabe gode og lærerige forløb for social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever, der er i virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2.

Læs mere

Vejledningsmateriale mod EUX SOSU

FEVU har fået udviklet en række materialer, som er målrettet UU-vejledere til vejledning af elever mod en social- og sundhedsassistentuddannelse med EUX.

Læs mere