Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Materiale til rekruttering af nyledige til social- og sundhedsområdet

FEVU gennemførte i 2020 en analyse af, hvordan man kan rekruttere ledige og brancheskiftere til ældre- og sundhedsområdet. På baggrund af analysens konklusioner har FEVU udviklet vejlednings- og inspirationsmaterialer for at øge rekrutteringen gennem AMU.

Inspirations- og vejledningsmaterialer
”Gør flere nyledige klar til en uddannelse på social- og sundhedsområdet – inspiration til en styrket rekrutteringsindsats” (pdf)
Materialet retter sig især til arbejdsgivere, jobcentre, social- og sundhedsskoler samt FOA’s lokalafdelinger og A-kasser, der alle har mulighed for at bidrage til et godt samarbejde om forløbene.

Fakta om jobbet og uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent” (pdf)
Materialet retter sig til jobcentre, som et overblik for mulighederne bag uddannelses- og jobprofilerne på de to social- og sundhedsuddannelser. Materialet kan også udleveres direkte til den ledige.

”Nye økonomiske vilkår for ledige, som vil uddanne sig på social- og sundhedsområdet” (pdf)
Materialet henvender sig til jobcentre, A-kasser, SOSU-skoler og arbejdsgivere ift. blikket for de nye økonomiske muligheder for ledige, som vælger en social- og sundhedsuddannelse.