Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Sprogindsats i Københavns Kommune

Københavns Kommune har udviklet en række materialer, der er blevet benyttet i en sprogindsats, som kommunen igangsatte i 2021. Materialerne supplerede danskundervisning på oplæringsstedet. Sprogstøtten omhandlede udtale, ordforråd og dokumentation, og den foreløbige evaluering peger på, at 86 % af eleverne har opnået en progression i sproglige kompetencer efter sprogstøtten.

Læs mere om sprogindsatsen

To af de udviklede materialer kan umiddelbart bruges af andre kommuner:

Et aftaleskema mellem elev og vejleder, der understøtter deres samarbejde omkring elevens sproglige udvikling.

En række dialogkort om kulturforståelse.