Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Love og regler

Find love og regler på SEVU's område

Her finder du de love og regler, som styrer uddannelserne på SEVU's område. 

Øvrige oplysninger om uddannelserne finder du på siderne for den enkelte uddannelse.

Kontakt

Dorte Juul Jensen
3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V