Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Love og regler

Find love og regler på SEVU's område

Her finder du de love og regler, som styrer uddannelserne på SEVU's område. 

Øvrige oplysninger om uddannelserne finder du på siderne for den enkelte uddannelse.