Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Covid-19 har accelereret erfaringen med e-didaktik hos social- og sundhedsskolerne

Selvom skolerne i længere tid har eksperimenteret med blended learning og kortere online-forløb, blev Covid-19 en enorm acceleration af deres erfaringer med planlægning og afvikling af virtuel undervisning.

Da social- og sundhedsskolerne den 16. marts 2020 lukkede ned for alle undervisningsaktiviteter med fremmøde, omlagde skolerne fra den ene dag til den anden al undervisning til virtuel undervisning.

Selvom skolerne i længere tid har eksperimenteret med blended learning og kortere online-forløb, blev Covid-19 årsagen en enorm acceleration af deres erfaringer med planlægning og afvikling af virtuel undervisning.

Det har givet en masse erfaringer: