Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Om LUU

Arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle i styringen og udviklingen af erhvervsuddannelserne – også lokalt.

Skoler, der udbyder en erhvervsuddannelse, skal nedsætte lokale uddannelsesudvalg (LUU) og de lokale uddannelsesudvalg er med til at fastlægge undervisningens nærmere indhold. Ligesom de følger behovet for fornyelse af reglerne og kommer med forslag til eventuelle behov for justeringer.

Udvalgene er placeret på skolerne og består af repræsentanter for de organisationer, der sidder i de faglige udvalg. De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg, og det er derfor hensigtsmæssigt med et tæt samarbejde mellem de faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg. 

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret og skal have tilknytning til det geografiske område, som uddannelsen dækker.

Læs mere om de lokale uddannelsesudvalg, der er knyttet til de faglige udvalg, som SEVU understøtter: