Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Om SEVU

Udvikler velfærdsuddannelser

I Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (SEVU) går vi hver dag på arbejde for at sikre, at dine ældre familiemedlemmer, dine børn eller andre unge og voksne får en professionel og omsorgsfuld behandling. Det kan være på plejehjemmet, hospitalet, bostedet eller i børnehaven.

Vi sikrer en god og professionel behandling ved at samle viden og forudse kompetencebehov i det danske velfærdssamfund og på den baggrund udvikle erhvervsrettede velfærdsuddannelser. 

Målet for sekretariatet er at skabe gode uddannelser, der tiltrækker engagerede elever og uddanner medarbejdere, der er klædt på til fremtidens arbejdsmarked.

Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (SEVU) understøtter fire faglige udvalg:

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de 
lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører. 

SEVU's bestyrelse

Bestyrelsen for Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser består af følgende repræsentanter for udvalgene: