Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Oplæring i udlandet og internationalisering

Regler om oplæring og job i udlandet

Danmark er med i en række programmer i EU og Nordisk Ministerråd, som skal gøre det attraktivt at deltage i internationale aktiviteter, hvad enten man er arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller studerende/elev.

Få mere at vide om de uddannelsesrelaterede programmer hos Uddannelses- og  Forskningsministeriet eller læs nedenfor.
 

Oplæring i udlandet og dokumentation over grænser

Oplæring i udlandet

OPU-ordningen er et program, der giver elever på erhvervsuddannelserne mulighed for at komme på oplæringsophold i udlandet, når de har afsluttet grundforløbet på deres uddannelse. Gennem ordningen kan den danske arbejdsgiver eller eleven selv opnå økonomisk tilskud til udenlandsopholdet.
Læs mere om OPU-ordningen på UFM.dk 

Danske elever kan tage dele af deres erhvervsuddannelse i udlandet enten via en dansk arbejdsgiver eller gennem ansættelse i udlandet.

Både offentlige og private arbejdsgivere kan få dækket dele af deres omkostninger i forbindelse med at elever er i oplæring i udlandet. Dette gælder også lønomkostninger.

En aftale om udstationering skal fremgå af uddannelsesaftalen eller af et tillæg til aftalen. 

Den danske arbejdsgiver bevarer ansvaret for elevens uddannelse også under elevens udstationering i udlandet. Det er derved den danske arbejdsgiver, der har ansvaret for, at oplæringsmålene nås, og den danske arbejdsgiver underskriver erklæringen om oplæring. Oplæring i udlandet kan derfor kun udgøre en del af en oplæringsperiode.

Den udenlandske virksomhed skal ikke godkendes af det faglige udvalg som lærested.

Elever uden uddannelsesaftale
Elever, der ikke har opnået en uddannelsesaftale, kan blive ansat i udlandet og få anerkendt opholdet som en del af deres erhvervsuddannelse. Eleverne kan få tilskud til dele af deres omkostninger i forbindelse med opholdet.

Eleven skal forud for udlandsopholdet kontakte skolen og få en vurdering af, om opholdet er relevant i forhold til uddannelsen.

I forbindelse med oplæring i udlandet kan AUB yde tilskud til de ekstraudgifter, der er forbundet med et udlandsophold.

Engelsk uddannelsesbeskrivelse – Certificate Supplement

Et Europass Certificate Supplement beskriver kortfattet indholdet af erhvervsuddannelserne på engelsk.

Mere end 350 erhvervsuddannelser og 150 arbejdsmarkedsuddannelser er beskrevet på dansk og engelsk. Med Europass Certificate Supplement kan en arbejdsgiver i udlandet få indblik i den danske uddannelses indhold.

Beskrivelserne kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside på følgende link: Certificate Supplement

Anerkendelse af danske uddannelser i udlandet

Europass er en europæisk platform til borgerne, som skal understøtte karriere og livslang læring.

Formålet med Europass er at gøre det lettere for EU-borgere at planlægge deres karriere. Europass er en platform for alle, hvor oplysninger, som er relevante for uddannelse og karriere, er tilgængelige.

Europass omfatter fem dokumenter, der hver især beskriver kvalifikationer og færdigheder. Dokumenterne kan benyttes, hvis man vil uddanne sig i udlandet eller søge beskæftigelse som færdiguddannet i et andet EU-land.

De fire beviser og dokumenter i Europass er:

  1. Europass CV
  2. Europass Mobilitetsbevis
  3. Europass Certificate Supplement
  4. Europass Diploma Supplement
Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) vurderer udenlandske uddannelser og vejleder arbejdsgivere og arbejdstagere om udenlandske uddannelser set i forhold til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering har betydning i forhold til f.eks.:

  • Optagelse på en uddannelse
  • Jobansøgning/ansættelse
  • Optagelse i a-kasse

Uddannelses- og Forskningsministeriet vejleder også om godkendelse af udenlandske uddannelser.

Læs mere her