Efteruddannelsesudvalgets medlemmer

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet er sammensat af de to største arbejdsgiverorganisationer og den største arbejdstagerorganisation på området. Parterne har hver to repræsentanter i udvalget:

Navn Titel Rolle Organisation
Catherine Fenger Benwell Specialkonsulent Formand KL
Anne Marie Hestehave Sektorformand PÆD Næstformand FOA
Malene Balle Ricken Specialkonsulent Medlem Danske Regioner
Gitte Tønnes Uddannelseskonsulent Medlem Danske Regioner
Janine Almy Faglig sekretær Medlem FOA
Sanne Johansen Sektorformand (SOSU) Medlem FOA
Dorit Dühring Afdelingsformand Medlem FOA
Susie Lentz Regionh psykiatrisk center Medlem FOA
Mette Linsaa Sektorformand Medlem FOA
Britt Christensen Hovedstadens Psykiatri Medlem 3F
Helle Udsen Uddannelseskonsulent Medlem KL
Anne-Dorthe Sørensen Konsulent Medlem KL
Susanne Tronier Centerchef Medlem KL
Julie Teresa Neidhardt Afdelingsleder Medlem KL
Shahin Qader Elev Medlem Elever
Gitte Susanne Brodersen Uddannelsesdirektør Tilforordnet Skolen
Ulla Pilehøj Uddannelseschef Tilforordnet Skolen

Underudvalg

Fællesudvalget har nedsat et underudvalg på det pædagogiske område. Underudvalget er paritetisk sammensat af arbejdsmarkedets parter på området, og der er derfor lige mange medlemmer fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Underudvalget for det Pædagogiske Område

Navn Titel Rolle Organisation
Marie Schwartz Hoppe Uddannelseskonsulent Formand FOA