Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Presse

Hvis du har brug for information

Her kan du finde fakta om SEVU, faglige udvalg og de uddannelser, som hører under de fire udvalg.

Du kan kontakte os for mere information - se kontaktinformation nederst på denne side.
 

FAQ

Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i oplæring. Der findes 101 uddannelser med over 300 trin eller specialer.

Læs mere hos Uddannelsesguiden

Læs mere hos Børne- og Undervisningsministeriet

 

Hvad er SEVU?

SEVU er en forkortelse for 'Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser'.

SEVU understøtter fire faglige udvalg:

Læs mere på siden 'Om SEVU'

Hvad er AMU?

AMU er en forkortelse for 'Arbejdsmarkedsuddannelser'. Det er kortere uddannelser, som man kan tage enkeltvis eller stykket sammen i længere forløb fx for at supplere en eksisterende uddannelse eller afkorte en erhvervsuddannelse.

Læs mere om AMU hos Uddannelsesguiden

Læs mere om AMU hos Børne- og Undervisningsministeriet

 

Hvad er et fagligt udvalg?

Arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle i styringen og udviklingen af erhvervsuddannelserne. Et fagligt udvalg sikrer gode uddannelser, der er tilpasset arbejdsmarkedets behov. Et fagligt udvalg nedsættes efter erhvervsuddannelsesloven og varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for uddannelserne
  • Følger udviklingen på udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne
  • Godkendelse af oplæringsvirksomheder, afkortning eller forlængelse af uddannelser, behandler tvistigheder samt arbejder for at sikrer oplæringspladser og gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringen

Kontakt

Sixten Wie Bang
3817 8294
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V