Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Privatlivspolitik

Her kan du læse SEVU's privatlivspolitik, som dækker SEVU, FEVU, FUE, FUHA og PUN.

 

Oplysning om persondata: SEVU, Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelser, er ansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som vi har om dig. SEVU behandler kun oplysninger om dig til specifikke og saglige formål. Hvis du har spørgsmål til, hvordan SEVU behandler dine oplysninger, kan du kontakte os på e-mailadressen: sevu@sevu.dk  

Her kan du læse mere om, hvordan SEVU behandler oplysninger om dig.

Formålet med behandling af dine oplysninger
SEVU behandler kun oplysninger om dig til specifikke og saglige formål. De forskellige relationer er beskrevet nedenfor. Retsgrundlaget for SEVUs behandling af dine oplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen.

Du modtager nyhedsbrev fra SEVU
SEVU behandler oplysninger om dig med det formål at sende nyhedsbrev.

Du er medlem af det faglige udvalg eller det lokale uddannelsesudvalg
SEVU behandler oplysninger om dig med det formål at:

 • Formidle relevant information om udvalget, f.eks. indkaldelse til møder samt udsendelse af materiale til møder, referater.
 • Udpege udvalgsmedlemmer til de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg samt til SEVUs bestyrelse.
 • Synliggøre medlemmer af de faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg på SEVUs hjemmeside.

SEVU videregiver dine oplysninger i de specifikke sammenhænge, der er beskrevet ovenfor.

Opbevaring af dine oplysninger
SEVU gemmer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og SEVU - f.eks. fordi du modtager et nyhedsbrev eller sidder i et fagligt udvalg eller lokalt uddannelsesudvalg.

Når du ikke længere har en relation med SEVU, slettes dine oplysninger.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi SEVU behandler dine oplysninger:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som SEVU behandler om dig.
 • Ret til rettelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  Du har ret til at få slettet dine oplysninger.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod SEVUs ellers lovlige behandling af dine oplysninger.
 • Ret til at trække samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte SEVU på sevu@sevu.dk  
 • Ret til at klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, SEVU behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Kategorier af personoplysninger
SEVU har følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Hvem du er, og hvor du arbejder, f.eks. navn, e-mailadresse, ansættelse og titel.
 • Hvem du er udpeget af, dvs. hvilken faglig organisation, du er udpeget af.
 • Hvilke services, du modtager fra SEVU, f.eks. nyhedsbreve m.m.
 • Hvilke faglige udvalg og/eller lokale uddannelsesudvalg, bestyrelse du deltager i/har deltaget i

Hvor stammer dine oplysninger fra?
SEVU modtager oplysninger fra:

 • Dig selv.
 • Din arbejdsplads/virksomhed.
 • Den faglige organisation, du er udpeget af.