Portøruddannelses-nævnet

Portører til top

Om PUN

PUN er en forkortelse for Portøruddannelsesnævnet, som blev dannet i 1964, hvor selve uddannelsen blev en overenskomstaftalt uddannelse mellem arbejdsgiverorganisationen Danske Regioner og arbejdstagerorganisationen FOA (Fag og Arbejde).

Opgaver

PUN varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Bestemmer varighed og struktur for portøruddannelsen.
  • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for den afsluttende prøve.
  • Følger udviklingsmulighederne og tager initiativ til revision af uddannelsen.

Medlemmer af Portøruddannelsesnævnet

Danske Regioner og FOA udpeger medlemmer til Portøruddannelsesnævnet. SOSU-skolerne udpeger en tilforordnet.

Navn Title Rolle Organisation
Mette Luplau Gliese Servicechef Formand Danske Regioner
Vinni Jakobsen Sektornæstformand Næstformand FOA
Rikke Engelbrecht Andersen Uddannelseskoordinator Medlem Danske Regioner
Bjarne Petersen Driftsleder Medlem Danske Regioner
Gurli Evershed Chefportør Medlem Danske Regioner
Per Olsen Portør Medlem FOA
Per Kjærsgaard Nielsen Portør Medlem FOA
Dennis Vagtborg Christensen Portør Medlem FOA
Torben Juul Larsen Portør Suppleant FOA
Ellen Kjær Uddannelseskonsulent Suppleant FOA
Rósa Víkingsdóttir Konsulent Suppleant Danske Regioner
Hanne Mentz Nedergaard Uddannelsesleder - Efteruddannelse Tilforordnet SOSU Østjylland

Møder

Portøruddannelsesnævnet mødes 3 gange årligt - i år er det: 

  • 4. marts 2022
  • 3. juni 2022
  • 15. november 2022
     

Referater

Referat af møde i PUN d. 22. marts 2021 (pdf)

Referat af møde i PUN d. 15. juni 2021 (pdf)

Referat af møde i PUN d. 18. november 2021 (pdf)

Referat af møde i PUN d. 4. marts 2022 (pdf)

Referat af møde i PUN d. 3. juni 2022 (pdf)