Portøruddannelses-nævnet

Portør - alt om uddannelsen

Skaber tryghed i kontakten med patienter

Kan du godt lide at arbejde med mennesker i alle aldre, og vil du gøre en forskel for syge, sårbare og pårørende?

Så er uddannelsen til portør måske noget for dig.

Her finder du svar på alle dine spørgsmål, hvis du overvejer at blive portør. God fornøjelse.

Mere om uddannelsen

Sådan kommer du i gang

For at blive portør skal du først ansættes som portøraspirant på et hospital. Det bliver du ved at søge opslåede ledige stillinger eller kontakte det hospital, som du gerne vil uddanne dig ved.

Der er tre regioner i landet, som uddanner portører. Her kan du finde ledige stillinger:

Region Hovedstaden 

Region Nordjylland

Region Sydjylland

Når du er ansat som aspirant, indgår du en uddannelsesaftale med portørchefen på hospitalet, hvor din uddannelse med skoleperioder planlægges. Undervisningen på skole foregår hos SOSU Østjylland i Aarhus eller hos SOSU H i Herlev.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år. Derudover er der ikke andre krav. Du skal dog kunne tale og læse dansk og kunne regne på et basalt niveau. Nogle hospitaler beder om en straffeattest.

Basisuddannelsens opbygning og længde

Uddannelsen til portør varer et år. Du starter med basisuddannelsen, der tager 8 måneder. 
6 uger ud af de 8 måneder foregår på portørskolen og har fokus på det patientrelaterede område, herunder undervisning i patienttransport, forflytning og sygdomslære. De 6 ugers teori på skolen afsluttes med en prøve på skolen. Den øvrige del af uddannelsen (6,5 måned) foregår som praktik på ansættelsesstedet med udgangspunkt i uddannelsesbogen. Praktikforløbet afsluttes med en praktisk prøve på arbejdsstedet.
 

Holdstart for basisuddannelsen kan ses på skolernes hjemmesider:

SOSU H

SOSU Østjylland
 

Overbygningsuddannelsens opbygning og indhold

Overbygningen består af 20 dages teori, som skal tages inden for 4 måneder. Indholdet i overbygningen er bestemt af den funktion, du skal varetage. Der er tre funktionsområder: 
•    Det patientrelaterede område (det hvide område)
•    Det tekniske område (det blå område)
•    Gartnerområdet (det grønne område)
Overbygningsuddannelsen må først påbegyndes, når basisuddannelsen på skolen er bestået, og den praktiske prøve på arbejdsstedet er bestået. Overbygningen skal være gennemført inden 12 måneder fra datoen for din ansættelse som aspirant.

Udbud af overbygningsuddannelser:
Det patientrelaterede område (FKB 2688):
1.    Hvad fejler den syge?
2.    Patientrelateret service på sygehusene
3.    Portører og hospitalsserviceassistenters kontakt med psykisk syge
4.    Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
5.    Forflytning og speciellejring

Derudover kan der vælges overbygningsuddannelser inden for Vagtservice (FKB 2295)

Det tekniske område:
Lager, terminal og logistik (FKB 2873)
Ejendomsservice (FKB 2636)
Affaldshåndtering (FKB 2636)

Gartnerområdet:
Etablering og pleje af grønne områder og anlæg (FKB 2666)
Vintertjeneste (FKB 2298) 
 

Holdstart for overbygningen kan ses på skolernes hjemmesider:

SOSU H

SOSU Østjylland

Jobfunktioner

Du kan som portør arbejde inden for tre forskellige områder på hospitalet:
•    Det patientrelaterede:
o    Du transporterer patienter til og fra behandling mellem sygehusets forskellige afdelinger, og hjælper og løfter i forbindelse med undersøgelser eller badning.
o    Du udbringer ilt/gas, væsker og medicin, samt hjælpemidler til patienter.
o    Du sørger også for tilintetgørelse af smitstoffer ved desinfektion og for sterilisation af madrasser, sengetøj og så videre.
o    Du passer telefon, modtager varer, sorterer post og sørger for fordeling og forsendelse, udfører budtjeneste inden for sygehusets område og deltager i øvrigt i alt forefaldende arbejde.
o    Portøren kan også have fast tjeneste ved kapellet eller i kapellets sektionsstue i forbindelse med obduktioner. Se kurset Portørens arbejde i kapelfunktionen (FKB 2688)
o    Operationsportører - det kræver ekstra uddannelse at kunne assistere under operationer, hvor du varetager alle opgaver med transport og lejringer af patienter.
o    

•    Det tekniske:
o    Her passer du de tekniske anlæg. 
o    Du udbringer mad og depotvarer, udbringer og indsamler linned og post
o    Du indsamler affald/risikoaffald
o    Portøren udbringer og afhenter hjælpemidler mellem Sygehusene, Kommunen og private borgere.

•    Gartner:
o    Her vedligeholder du haver, anlæg og andre udendørsarealer.
 

Efteruddannelse

Din portøruddannelse kan suppleres med efteruddannelse med kurser fra de fælles kompetencebeskrivelser (FKB’er):

Det patientrelaterede område (FKB 2688):
Vagtservice (FKB 2295)
Lager, terminal og logistik (FKB 2873)
Ejendomsservice (FKB 2636)
Affaldshåndtering (FKB 2636)
Etablering og pleje af grønne områder og anlæg (FKB 2666)
Vintertjeneste (FKB 2298) 

Læs mere om efteruddannelse for portører på Voksenuddannelse.dk eller søg efter uddannelse for portører på skolernes hjemmesider:

SOSU H

SOSU Østjylland

Løn under uddannelsen

Du får løn under uddannelsen. Den ligger mellem 21.200,00 og 22.300,00 (pr. md. år 2021).

Retningslinjer og undervisningsplan

Retningslinjer for portøruddannelsen

Undervisningsplan for portøruddannelsen