Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Data

Her kan du se de nyeste og mest relevante data. SEVU udarbejder for flere områder datarapporter to gange årligt for at styrke indsatsen omkring at følge uddannelsernes udvikling tæt. Kontakt os gerne, hvis der er data, du mangler eller er interesseret i.

Seneste data for SEVU's områder

Data og statistik for FEVU

SEVU udarbejder hvert halvår en rapport, som er struktureret efter tre fokusområder: Rekruttering, Fastholdelse og Kvalitet. Rapporterne præsenterer med udgangspunkt i de senest tilgængelige data fra BUVM for udvalgets uddannelser. Rapporterne viser udviklingen i nøglevariable, som bl.a. består af tilgangen, gennemførsler og frafaldet på uddannelserne. Rapporten giver ligeledes mulighed for at sammenligne skolerne tværs af udvalgets nøglevariable.

FEVU's datarapport for PAU oktober 2022 (pdf)

FEVU's datarapport for SOSU oktober 2022 (pdf)

FEVU's datarapport for AMU oktober 2022 (pdf)

FEVU's datarapport marts 2022 (pdf)

FEVU's datarapport august 2021 (pdf)

FEVU's datarapport februar 2021 (pdf)

Data og statistik for FUE

SEVU udarbejder hvert halvår en rapport, som er struktureret efter tre fokusområder: Rekruttering, Fastholdelse og Kvalitet. Rapporterne præsenterer med udgangspunkt i de senest tilgængelige data fra BUVM for udvalgets uddannelse. Rapporterne viser udviklingen i nøglevariable, som bl.a. består af tilgangen, gennemførsler og frafaldet på uddannelsen. Rapporten giver ligeledes mulighed for at sammenligne skolerne tværs af udvalgets nøglevariable.

FUE's datarapport september 2022 (pdf)

FUE's datarapport februar 2022 (pdf)

FUE's datarapport august 2021 (pdf)

FUE's datarapport februar 2021 (pdf)

Data og statistik for FUHA

Optagne og gennemførte 2015 - 2021

Statistik over karakterer 2015 - 2021

 

Data og statistik for PUN

2020: 8 portørbeviser udstedt (det lave antal skyldes, at afsluttende overbygningsforløb er udsat grundet Corona-nedlukning)

2019: 72 portørbeviser udstedt

2018: 67 portørbeviser udstedt

Sabine Verning
Sabine Verning
3817 8295
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V