Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Demens - nye metoder, teknologier og pædagogiske tilgange

FEVU oplever en stigende interesse for arbejdsmarkedsuddannelser inden for det demensfaglige felt. Det skyldes, at det demensfaglige felt er i omstilling og udvikler sig. Flere skoler og vidensmiljøer arbejder med nye metoder, teknologier og ændrede pædagogiske tilgange.

FEVU vil derfor undersøge, hvilke kompetencebehov der er på demensområdet og på den baggrund vurdere behovet for at udvikle nye arbejdsmarkedsuddannelser.


Vidste du

  • Sundhedsstyrelsen har i 2020 lanceret et nyt program, der støtter kommunale udviklingsprojekter og afløser og aflaster mennesker med demens og deres nære relationer. Læs om sundhedsstyrelsens initiativer her: Sundhedsstyrelsen om demens, ændringer i adfærd og voldsomme episoder
  • Nationalt videnscenter for demens har i 2020 naturligt haft fokus på Covid-19, da mennesker med en demenssygdom har øgede risici ved infektioner og lider større afsavn uden sociale relationer. Videnscenteret beskæftiger sig også med mange andre faglige emner knyttet til demens og lancerer blandt andet offentligt tilgængelige e-læringsmateriale. Materialet kan hentes her: http://www.videnscenterfordemens.dk/
  • Flere social- og sundhedsskoler arbejder med at udvikle deres uddannelsestilbud til målgrupperne og har udarbejdet temasider om demens. Kontakt SEVU for at høre nærmere, hvis du har brug for inspiration.

Aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser inden for demensområdet
For arbejdspladser og medarbejdere, der arbejder med mennesker med en demenssygdom, er der aktuelt otte arbejdsmarkedsuddannelser med et specifikt fokus på demens. Du kan finde dem på vores side med efteruddannelser.

Billede
Liste over demenskurser

 

Næste skridt
FEVU vil i 2021 starte et projekt, der skal vise, hvilke kompetencebehov der er på demensområdet. På baggrund af analysen vurderer FEVU behovet for at udvikle nye arbejdsmarkedsuddannelser.