Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

FEVU-projekt: Virksomme indsatser til at reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne

En undersøgelse af virksomme indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) – FOA, KL og Danske Regioner – har sammen med Danske SOSU-skoler igangsat en undersøgelse af virksomme indsatser på skolerne, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.

Rambøll Management Consulting står for dataindsamling, analyse og rapport. Først bliver der udarbejdet et notat, som gennemgår al eksisterende viden på feltet. Dernæst gennemfører Rambøll en praksisafdækning baseret på kvalitative interviews med lokale uddannelsesudvalg samt kommunale og regionale aktører, hvor de går i dybden med udvalgte, virksomme indsatser. Rapporten suppleres med relevante, kvantitative analyser over frafald og gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne. Når hovedrapporten er udarbejdet afsluttes med et topmøde.

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2023.