Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Om Faglige Udvalg

Faglige udvalg sikrer fremtidens uddannelser


Faglige udvalg sikrer uddannelser, der er tilpasset arbejdsmarkedets behov. Et fagligt udvalg varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for uddannelserne.
  • Følger udviklingen på udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.
  • Godkendelse af oplæringsvirksomheder, Afkortning eller forlængelse af uddannelser, behandler tvistigheder samt arbejder for at sikrer oplæringspladser og gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringen.

Læs mere om de fire udvalg, som SEVU understøtter: