Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område
09-01-2024

Uddannelsernes nøgletal i en samlet oversigt

Nu lancerer SEVU en række overskuelige oversigter over de vigtigste nøgletal for de uddannelser, som de faglige udvalg står bag. Her kan man i det, man i fagsprog kalder et dashboard, finde de nyeste og aktuelle nøgletal.

Når de faglige udvalg justerer uddannelserne, bygger det ofte på data og viden, som SEVU samler, kvalificerer eller opsøger. SEVU følger for eksempel udviklingen i rekrutteringen, fastholdelsen og kvaliteten i uddannelserne tæt for at skabe det bedste vidensgrundlag for de faglige udvalgs beslutninger.

Nu lancerer SEVU på hjemmesiden en række overskuelige oversigter over de vigtigste nøgletal for de uddannelser, som de faglige udvalg står bag. Her kan man i det, man i fagsprog kalder et dashboard, finde de nyeste og aktuelle nøgletal.

SEVU har på hjemmesiden i forvejen en lang række dybdegående analyser af uddannelserne, og sekretariatet leverer hen over året en række datarapporter, som de faglige udvalg bruger i deres arbejde. Med de nye oversigter over nøgletal bliver SEVU.dk det sted, hvor de, der arbejder professionelt med uddannelserne, hurtigt kan danne sig et overblik over de vigtigste, opdaterede nøgletal, kan dykke dybere ned i yderligere datarapporterne for uddannelserne eller kan læse dybdegående analyser for at blive klogere på et særligt emne.

Nøgletallene kan nemt tilgås fra forsiden af 'Viden og data'