Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Udvikling af et digitalt redskab til praktikvejledning – vejled.nu

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har i perioden juni 2020 til marts 2021 samarbejdet med Det Nationale Center for e-læring (eVidenCenter) om udvikling af et digitalt redskab til praktikvejledning med midler fra UUL-puljen.

Det digitale redskab findes på www.vejled.nu og har til hensigt at skabe et udvidet vejledningsrum, hvor elev og praktikvejleder kan have en virtuel dialog med udgangspunkt i elevens læring i praktikken.

På vejled.nu kan elev og vejleder lære at anvende tre e-læringsværktøjer til at indsamle og reflektere over elevens erfaringer i praktikken samt brugeet chat-værktøj til at dele elevens digitale produktioner med vejlederen.

På vejled.nu kan vejlederen anvende en didaktisk metode, læringsaftalen, som gør elevens erfaringer til omdrejningspunktet for vejledningen. På sitet findes også materialer til brug for tilrettelæggelse af vejledningen, herunder praktikmål og hjælpeskemaer.

Vejlederen kan derudover kommunikere med andre vejledere og dele erfaringer om anvendelse af vejled.nu i praktikvejledningen.

 

Billede
Vejled.nu

 

 

FOA afholdt i december 2020 en digital konference for praktikvejledere, hvor det nye redskab blev præsenteret. Videomateriale om vejled.nu kan findes på FOA’s hjemmeside.

Næste skridt
FEVU overvejer forskellige tiltag i forhold til implementering af det digitale redskab til praktikvejledning. Det omfatter også en eventuel revision af 
den ordinære praktikvejlederuddannelse, så den rummer det digitale redskab. Ligeledes overvejer FEVU, om der skal udvikles en kort, ny praktikvejlederuddannelse, der har fokus på digital praktikvejledning.

Vidste du at:

  • Et godt praktikforløb er blandt de mest afgørende faktorer for, at elever på social- og sundhedsuddannelserne færdiggør deres uddannelse.
  • Rapporten ”Veje til flere hænder” fra maj 2020 præsenterer i kapitel 5 data om praktikvejledning og data om, hvornår der sker frafald i uddannelserne. Rapporten fortæller også om gode erfaringer fra kommuner og regioner. Se mere påVeje til flere hænder.
  • Børne- og Undervisningsministeriet har i 2019 udgivet ”Inspiration til styrket praktikvejledning på social- og sundhedsområdet – En erfaringsopsamling fra praksis." Se mere på Erfaringsopsamling om praktikvejledning.
  • FEVU tilbyder en række velafprøvede arbejdsmarkedsuddannelser i praktikvejledning. Indsæt link til side om FEVUs praktikvejlederuddannelser.