Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Dygtig og engageret studentermedhjælper søges

Har du interesse for det uddannelsespolitiske område og har du lyst til at prøve kræfter med administration og kommunikation på et centralt politikområde? Så er du måske vores nye studentermedhjælper. 

Vi søger en ny studentermedhjælper, som skal bidrage til vores arbejde med politik, uddannelsesadministration og kommunikation om uddannelserne til bl.a. social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og ernæringsassistent. I SEVU udvikler vi og administrerer en række erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser på velfærdsområdet og sørger for, at uddannelserne matcher arbejdsmarkedets behov.

Vær med til at skabe gode uddannelser på velfærdsområdet

Som studentermedhjælper i SEVU vil du skulle understøtte vores arbejde med initiativer, der skal sikre flere dygtige medarbejdere på velfærdsområdet ved fx at reducere frafald, styrke rekrutteringen og øge kvaliteten af uddannelserne. Du skal indgå i sekretariatets kommunikationsindsats og administrationen af uddannelserne. Vi forventer, at du især skal arbejde med:

  • Administration og driftsopgaver i forbindelse med godkendelse af oplæringssteder og svendeprøver, herunder udstedelse af uddannelsesbeviser mv.
  • Planlægning og praktiske opgaver i relation til konferencer, seminarer, konkurrencer (fx DM i Skills) og lignende arrangementer
  • Understøtte den politiske betjening af en række politiske udvalg med fx tal og data
  • Bidrag til nyhedsbreve, hjemmeside og anden skriftlig kommunikation

Vi lægger vægt på, at du:

  • Er en dygtig, ambitiøs og nysgerrig studerende, der har mod på at lære nyt og tage ansvar samt har interesse for politik, uddannelse og arbejdsmarkedsforhold på velfærdsområdet
  • Har gode skriftlige formidlingsevner og blik for at kommunikere til modtageren.
  • Er analytisk og har flair for indsamling og bearbejdning af data og viden, opsætning af figurer, tabeller i fx Excel og PowerPoint samt evt. billedbehandling i Photoshop.
  • Er systematisk og har let ved at lære nye IT-systemer og programmer
  • Er en holdspiller og finder det naturligt at give en ekstra hånd med, når situationen kræver det.

Vi forestiller os, at du er i gang med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk universitetsuddannelse, som fx statskundskab, forvaltning, uddannelsesvidenskab, sociologi eller lignende. 

Om Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

I Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser arbejder vi med at udvikle uddannelser på velfærdsområdet i takt med behovene på arbejdsmarkedet. Vi klæder beslutningstagere på til at træffe velunderbyggede og holdbare beslutninger via tæt kontakt til skoler og praksis samt via data og analyser. Sekretariatet består pt. af 11 medarbejdere, en student og en sekretariatschef, hvis primære opgaver er at arbejde for arbejdsmarkedets parters interesser i forhold til uddannelserne på velfærdsområdet.

Sekretariatet ejes af parterne bag de erhvervsrettede velfærdsuddannelser og er en del af det partsstyrede erhvervs- og efteruddannelsessystem og vi arbejdet tæt sammen med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, ministerier og uddannelsesinstitutioner. Følgende organisationer er repræsenteret i SEVU: FOA, 3F, BUPL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, SL, Danske Regioner og KL.

Du vil komme til at arbejde i et sekretariat, hvor samarbejde og gode relationer vægtes højt, og hvor vi udvikler hinanden gennem sparring og sammen opnår højt fagligt niveau. Desuden kommer du til at få fleksible rammer til at planlægge din arbejdsdag.

Vi bor i et stort driftsfællesskab sammen med en række andre uddannelsessekretariater centralt i København. Se mere om sekretariatet

Ansættelsesforhold

Vi ønsker, at du tiltræder snarest muligt. Stillingen er som udgangspunkt 15 timer ugentligt, afhængigt af opgavernes omfang, og fleksibel i forhold til eksamensperioder eller anden studieaktivitet.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst på det kommunale område.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende, men ansøgningsfristen er 25. september 2023, hvor eventuelle resterende samtaler vil være onsdag den 27. september 2023.

Kontakt:

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Specialkonsulent, Signe Munksgaard. Telefon: 3090 5705. Mail: slm@sevu.dk

Ansøg her