Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Ledige stillinger

Dygtig samfundsvidenskabelig generalist søges

Har du interesse for uddannelsespolitik og administration, og vil du arbejde med uddannelse og efteruddannelse af fx social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ernæringsassistenter? Så er du måske den kollega, vi søger til at være med til at løse nogle af de helt store udfordringer i samfundet.

I de kommende år er det afgørende, at der kommer flere hænder på social-, ældre- og sundhedsområdet, blandt andet fordi der vil komme flere ældre. Den udfordring sætter rammen om vores arbejde med at udvikle erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser på velfærdsområdet. Vi søger en ny kollega, som kan være med til at stå for projektstyring, administration og politisk betjening i relation til analyser om kompetencebehov, udviklingsprojekter og implementering af politiske beslutninger om uddannelserne på velfærdsområdet.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et alsidigt job på et højt prioriteret område, hvor du vil få en bred kontaktflade blandt arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, ministerier og uddannelsesinstitutioner. Du vil især komme til at arbejde med initiativer, der skal sikre flere dygtige faglærte ved at reducere frafald, styrke rekrutteringen, øge kvaliteten samt oprette flere lærepladser på erhvervsuddannelserne. Du kommer også til at indgå i vores arbejde med at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser på velfærdsområdet. Vi forventer, at du især vil skulle:

  • Arbejde med projektstyring af analyse- og udviklingsprojekter på erhvervsuddannelsesområdet herunder bl.a. stå for budgetter, sagsbehandling af ansøgninger om udviklingsmidler og afrapportering
  • Bidrage til det løbende arbejde med at administrere og udvikle de knap 200 arbejdsmarkedsuddannelser der findes på velfærdsområdet, herunder være med til at sikre, at uddannelser, prøver og materialer afspejler de aktuelle behov i sektoren
  • Forberede og følge op på politiske drøftelser i faglige udvalg bestående af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, herunder udarbejde beslutningsoplæg mv.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Kan skabe overblik og har din samfundsvidenskabelige værktøjskasse i orden i forhold til projektstyring, evaluering og budgetlægning samt gerne kendskab til forvaltningsret
  • Tænker analytisk og ikke bliver skræmt af tal og paragraffer
  • Har politisk tæft og interesse for uddannelse og arbejdsmarkedsforhold på velfærdsområdet
  • Skriver godt og kan kommunikere præcist med blik for modtageren
  • Er en holdspiller og finder det naturligt at give en ekstra hånd med, når situationen kræver det

Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. Forudgående kendskab til uddannelsesområdet og tidligere erfaring med arbejde i en politisk styret organisation er en fordel, men ikke en forudsætning.

Om Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

I Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser arbejder vi med at udvikle uddannelser på velfærdsområdet i takt med behovene på arbejdsmarkedet. Vi klæder beslutningstagere på til at træffe velunderbyggede og holdbare beslutninger via tæt kontakt til skoler og praksis samt via data og analyser. Sekretariatet består p.t. af 10 medarbejdere, to studentermedhjælpere og en sekretariatschef.

Sekretariatet ejes af parterne bag de erhvervsrettede velfærdsuddannelser og er en del af det partsstyrede erhvervs- og efteruddannelsessystem. Følgende organisationer er repræsenteret i SEVU: FOA, 3F, BUPL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, SL, Danske Regioner og KL.

Vi bor i et stort driftsfællesskab sammen med en række andre uddannelsessekretariater centralt i København. Se mere om sekretariatet på www.sevu.dk.

Ansættelsesforhold

Vi ønsker, at du tiltræder snarest muligt og senest den 1. oktober 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33 og 34. Der vil være to samtalerunder og en caseopgave forud for 2. samtale. Ansøgning med bilag sendes til sevu@sevu.dk senest søndag den 15. august 2021. Skriv venligst ”Ansøgning” i emnefeltet.

Ansættelsesvilkår følger de offentlige overenskomster.

Kontakt:

Du er meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Sixten Wie Bang, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Telefon: 61420181 Mail: swb@sevu.dk